Βαϊνά Μαριέτ
 • 2310 891.245
 • mariet uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε3,
 • 2310 844.536

  Βαϊνά Μαριέτ

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
  Προϊσταμένη