Μαρκάτη Δήμητρα
 • 2310 891.411
 • markatidimitra yahoo.gr

  Μαρκάτη Δήμητρα

  Ακαδημαϊκός Υπότροφος
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τουρκική Γλώσσα

  Βιογραφικό