Μαρκάτη Δήμητρα
 • 2310 891.169
 • markatidimitra yahoo.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 215

  Μαρκάτη Δήμητρα

  Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τουρκική Γλώσσα

  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας