Μαρκάτη Δήμητρα
 • 2310-891778
 • markatidimitra yahoo.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 415

  Μαρκάτη Δήμητρα

  Διδάσκων ΠΔ 407/80
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τουρκική Γλώσσα