Τσαπακίδου Μαρία
 • 2310 891.286
 • martsap uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε2

  Τσαπακίδου Μαρία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
  Προϊσταμένη


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font