Μαυραγάνη Ελένη
 • 2310 891.625
 • mavragani uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 328

  Μαυραγάνη Ελένη

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
   
  • Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2011)
  • Μεταπτυχιακό MBA, Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2005).
  • Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2003).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΛΧ0211)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΛΧ0521)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΛΧ0802-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Ορισμός, βασικές έννοιες και διαδικασίες του στρατηγικού μάνατζμεντ,αποστολή της επιχείρισης, ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης(ελκυστικότητα αγοράς,ένταση ανταγωνισμού, κοινωνικοί- τεχνολογικοί-οικονομικοί-πολιτικοί παράγοντες επίδρασης), ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης(φυσικοί, τεχνολογικοί, χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, άυλοι-υλικοί πόροι), επίπεδα λήψης στρατηγικών αποφάσεων,τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων, εφαρμογή στρατηγικού μάνατζμεντ(οργανωσιακές δομές, οργανωσιακή κουλτούρα,έλεγχος, αξιολόγηση της στρατηγικής).
  Ειδικά θέματα: στρατηγικό μάνατζμεντ και επιχειρησιακή κουλτούρα, στρατηγικό μάνατζμεντ και ελληνικές επιχειρήσεις, στρατηγικό μάνατζμεντ και παγκοσμιοποίηση, στρατηγικό μάνατζμεντ και πληροφορική τεχνολογία, μελέτη πραγματικών περιπτώσεων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Mavragani, E (2018), Museum Services in the Era of Tourism, in (eds.) Bast, Gerald, Carayannis, Elias G., Campbell, David F. J. The Future of Museums, pp.37-47, Springer.

   2017

   • Μαυραγάνη, E (2017), Στρατηγική Μάρκετινγκ Μουσείων για την Ενίσχυση του Τουρισμού, in Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων. Εκδόσεις Παπαζήση.

   2016

   • Kladou, S and Mavragani, E (2016), A Social Media Approach to Evaluating Heritage Destination Perceptions: The Case of Istanbul, in Alvarez, M., Yuksel, A. & Go, F. (eds.), Heritage Tourism Destinations, pp. 91-104. CABI.

   2015

   • Μαυραγάνη, Ε (2015), Η συμβολή του μάρκετινγκ των ελληνικών μουσείων στην τουριστική ανάπτυξη, in Σοφία Αντωνιάδου, Ελένη Μαυραγάνη, Ιωάννης Πούλιος (eds), Πολιτισμός και Προοπτική. Η σημασία της στρατηγικής σε τέσσερις τομείς του πολιτισμού, pp. 99-107. Εκδόσεις Καστανιώτης.

   2013

   • Tsiotsou, R and Mavragani, E (2013), Marketing Strategy of Museums: The Case of the New Acropolis Museum in Athens, Greece., in (eds) Best Practices in Marketing and their impact on quality of life, pp. 45-62. Springer Publications.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Chountala, V, Chountalas, P, Magoutas A and Mavragani E (2019), The cultural route of Hercules: mapping the tourist's perspective. International Journal of Tourism Policy, 9(2), 131-154.
    • Mavragani, E, Nikolaidou, P, and Theodoraki, E (2019), Traveler Segmentation Through Social Media for Intercultural Marketing Purposes: The Case of Halkidiki, Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 5 (1) 15-23.
    • Gritzali, A, Mavragani, E and Gritzalis, D (2019), Negative MWOM and value co-destruction during destination crises. Business Process Management Journal.

    2018

    • Dergiades, T, Mavragani, E and Pan, B (2018), Google Trends and Tourists’ Arrivals: Emerging biases and proposed corrections, Tourism Management, 66, 108-120.

    2017

    • Dergiades, T, Mavragani, E and Pan, B (2017), Arrivals of Tourists in Cyprus: Mind the Web Search Intensity. GreeSE Paper No. 107, Hellenic Observatory, London School of Economics.

    2015

    • Mavragani, E (2015), Greek Museums and Tourists’ Perceptions. An empirical research, Journal of the Knowledge Economy, Springer, 1-14.
    • Kladou, S, Giannopoulos, A and Mavragani, E (2015), Destination Brand Equity Research From 2001 to 2012, Tourism Analysis, 20 (2), 189-200.
    • Kladou, S and Mavragani, E (2015), Assessing Destination Image: An online marketing approach and the case of Tripadvisor, Journal of Destination Marketing & Management, 4 (3), 187–193.

    2014

    • Mavragani, E (2014), National Archaeological Museums and the Growth of Tourism in Greece. Journal of Regional Socio-Economic Issues, 4 (1), 61-74.
    • Mavragani, Ε and Lymperopoulos, C (2014), Museum visitor intentions to revisit and recommend. Journal of Regional Socio-Economic Issues, 4 (3), 64-78.

    2013

    • Farr, R, Mavragani, E and Hall, C, (2013), Understanding the Impacts of Cruise Tourism and their Remediation Costs for Small Island Communities in the Aegean, Journal of Tourism Research, 6, 119-125.
    • Mavragani, Ε and Lymperopoulos, C (2013), Factors affecting museum visitors’ satisfaction: The case of Greek museums, Tourismos, 8 (2), 271-287.

    2011

    • Giannopoulos, A and Mavragani, E (2011), Traveling through the Web: A first step toward a comparative analysis of European National Tourism Websites. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20 (7)718-739.
    • Συνέδρια (27 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Tsiotsou, R, and Mavragani, E (2019), Delineating User Generated Content to Profile Travelers: A Cross-National Approach. AMA Global Marketing SIG Conference, Buenos Aires, Argentina.
     • Vafeidou, M, Ferranti. N, and Mavragani, E (2019), A critical analysis of the cruise industry at the port of Thessaloniki and a first step in attracting cruise ships and branding the city as a cruise destination. TOURMAN, 3rd International Scientific Conference “Tourism, travel and hospitality at crossroads: The way ahead”, Thessaloniki, Greece.
     • Mavragani, E, and Alexandridou, S (2019), New technological environment in the hospitality sector and susceptibility to customer personality. International Symposium on Consumer Personality in Contemporary Contexts (ISCP 2019), Thessaloniki Greece.

     2017

     • Mavragani, E (2017), Alternative Forms of Cultural Tourism for the Empowerment of the Destination Image, 2nd Panhellenic Place Marketing and Place Branding Conference, University of Thessaly, Greece.
     • Dergiades, T, Mavragani, E and Pan, B (2017), Arrivals of Tourists in Cyprus: Mind the Web Search Intensity. ICCMI 2017, Thessaloniki, Greece.
     • Mavragani, E, Gritzali, A, and Gritzalis, D (2017), Negative MWOM and value co-destruction for destinations. IMIC 2017, Santorini, Greece.

     2016

     • Gritzali, A and Mavragani, E (2016), A first step towards understanding own-destination image; the case of Athens. International Tourism, Hospitality & Events Conference, 19-22 July 2016, University of Surrey, UK.

     2014

     • Kladou, S and Mavragani, E (2014), Assesing Image Traits on Social Media: The case of a cultural destinations. Heritage Tourism and Hospitality International Conference, Istanbul, Turkey.

     2013

     • Hall, C, Farr, R., and Mavragani, E (2013), The Case for Cruise Control: understanding the “dark side” of cruise tourism. 17th Research & Innovation Conference, University of Bolton, UK.
     • Lymperopoulos, C, Koob, C, Chaniotakis, I, and Mavragani, E (2013). Consumer ethnocentrism and tourists’ visit intention: the case of Greece and Germany. "Tourism Trends and Advances in the 21st Century", 5th International Scientific Conference of the University of the Aegean, Rhodes, Greece.
     • Mavragani, E and Lymperopoulos, C (2013), Museum visitor intentions to revisit and recommend. EMAC, 2013, European Marketing Academy, 42nd Annual Conference. ISBN 978-9944-380-10-2.
     • Farr, R, Mavragani, E and Hall, C (2013), Understanding the Impacts of Cruise Tourism, and their Remediation Costs for Small Island Communities in the Aegean. DRATTE, International Conference on Tourism and Hospitality Management, Athens, Greece. Awarded among the top-rated papers. ISSN: 1791-0064.

     2012

     • Chytiri, A. P, Giannopoulos, A, Kladou, S, and Mavragani, E (2012), Destination Brand Effectiveness: Looking at the past and drawing the future, Athens Tourism Symposium 2012, Athens.
     • Kladou, S, Giannopoulos, A, Mavragani, E and Chytiri, A. P (2012), Building a sustainable competitive advantage in times of crises: Capitalizing on culture, destination branding and relationship marketing, Destination Management and Branding in the Mediterranean Region - Sustainable Tourism in Times of Crisis, 4th ITW Conference Antalya. ISBN 978-605-4483-08-2, 105-117.
     • Kladou, S, Giannopoulos, Mavragani, E and Chytiri, A. P (2012), Destination Branding and Relationship Marketing: A Competitive Advantage through Capitalizing on Culture, ICOT 2012, Crete. Andriotis, K. & Theocharous, A. (eds.). ISBN 978-9963-9799-1-2, ISSN 1986-4256, 283-293.
     • Giannopoulos, A, Kladou, S, Mavragani, E and Chytiri, A. P (2012), Measuring the Effectiveness of Destination Branding: A Critical Approach, 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Corfu. ISBN 978-960-287-139-3.

     2011

     • Mavragani, E (2011), Greek Museums and Tourists. An empirical research in different cities. New museums, new urban eras, new tourism mobilities, Interdisciplinary REsearch Team on Tourism (EIREST) and the UNESCO Chair "Culture, Tourism, Development” of Paris 1 Université Panthéon-Sorbonne, Paris, France.
     • Mavragani, E and Tsiotsou, R (2011), Marketing Mix Evaluation of the new Acropolis Museum based on Social Media. IAPNM 2011, 10th International Congress of the International association on Public and Nonprofit Marketing. ISBN: 978-989-20-2460-8, 80. Porto, Portugal.
     • Lymperopoulos, C and Mavragani, Ε (2011), Factors affecting museum visitors’ intention to revisit and recommend. 3rd Biennial International Conference on Services Marketing, İzmir, Turkey.
     • Mavragani, Ε and Lymperopoulos, C (2011), Museum visitors’ segments and the factors affecting visitors’ satisfaction in the case of Greek public museums. International Conference “Rethinking Business and Business Education in the age of crisis”, Chios, Greece.

     2009

     • Lymperopoulos, C and Mavragani, E (2009), Cultural tourism in Greece: Synergy of ministries and public institution or euphemism? 4th International Scientific Conference, «Planning for the future learning from the past», Rhodes, Greece. ISBN 978-960-7475-41-1.
     • Mavragani, Ε and Lymperopoulos, C (2009), Museum visitors’ perceived service quality: An empirical research from Greece. 2nd Biennial International Conference on Services Marketing, Thessaloniki, Greece. ISBN: 978-960-98740, 361-370.

     2008

     • Giannopoulos, A and Mavragani, E (2008), Traveling through the Web: a comparative analysis of European national tourism websites. 2nd International Conference e- Business Forum «e-Business in Travel, Tourism and Hospitality», Athens, Greece.
     • Mavragani, E (2008), Strategic approaches of National Museums as an implement to the development of Tourist Destinations. National Museums, 6th International Workshop, University of Oslo, Norway.

     2007

     • Mavragani, E (2007), The contribution of marketing strategies of museums &archaeological sites to the sustainable development of Greek tourist destinations. Poster Presentation, National Museums, 2nd International Workshop, University of Leicester, UK.
     • Mavragani, E and Lymperopoulos, C (2007), The contribution of marketing strategies of museums & archaeological sites to the sustainable development of Greek tourist destinations. 1st Biannual International Conference, Strategic Developments in Services Marketing, Chios, Greece.
     • Lymperopoulos, C and Mavragani, E (2007), Could the implementation of marketing concept in museums and archaeological sites contribute to the achievement of their mission? 1st Biannual International Conference, Strategic Developments in Services Marketing, Chios, Greece. ISBN 978-960-7475-41-1.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.