Ανακοινώσεις Φοιτητών


  Διαδικτυακή Ορκωμοσία του ΜΒΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2020

  Την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00μμ θα διεξαχθεί διαδικτυακά η ορκωμοσία των υποψηφίων διπλωματούχων του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α) 

  Οι υποψήφιοι διπλωματούχοι Θα πρέπει να συνδεθούν μία ώρα πριν, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη ταυτοποίηση. Η συμμετοχή είναι απαραίτητη για τη χορήγηση αντιγράφου διπλώματος και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της ορκωμοσίας.

   Τα στοιχεία του link της διαδικτυακής σύνδεσης θα αποσταλούν σε όλους όσους αιτήθηκαν συμμετοχή στην ορκωμοσία με email και με τις σχετικές οδηγίες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑν κάποιος αδυνατεί να συμμετάσχει, ενώ έχει καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, παρακαλείται να ενημερώσει τη Γραμματεία μέχρι την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, αποστέλλοντας μήνυμα στο mba@uom.edu.gr 

   Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διπλωματούχοι να παρακολουθούν το mail τους για τις επόμενες ανακοινώσεις μας. 


  Με εκτίμηση,

  από τη Γραμματεία

   Διαβούλευση και Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (mbx20)

   Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

   Η χρονική περίοδος διαβούλευσης θα  είναι από 14/12/2020 μέχρι 15/01/2021. 

   Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία.

   Ακολουθεί η περίοδος κατάθεσης των δηλώσεων στη Γραμματεία από 18/01/2021  μέχρι και  17/02/2021.

   Τρόπος Υποβολής των Εντύπων:

   α) Ηλεκτρονική Υποβολή:

   1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας" (συμπληρώνετε  το έντυπο, γράφετε το όνομα του Επιβλέποντα* που δέχτηκε τη διπλωματική σας, το σκανάρετε και το στέλνετε στη Γραμματεία. Προσοχή: δεν στέλνετε φωτογραφία του εντύπου από το κινητό σας)

   * Την υπογραφή του Επιβλέποντα θα φροντίσει να πάρει η Γραμματεία.

    2. Την Ηλεκτρονική "Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Λογοκλοπής"  (Προσοχήη Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής gov.gr). 

   Τα δύο ανωτέρω έντυπα, θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία ηλεκτρονικά μέχρι τις 17/02/2021.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   β) Υποβολή με φυσικό Φάκελο

   1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας (συμπληρώνετε το έντυπο, γράφετε το όνομα του Επιβλέποντα* και το υπογράφετε).

   * Την υπογραφή του Επιβλέποντα θα φροντίσει να πάρει η Γραμματεία.

    2. Την  "Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Λογοκλοπής". (συμπληρώνεται το έντυπο και το υπογράφετε). 

    

    Τα έντυπα αυτά με την πρωτότυπη υπογραφή σας θα πρέπει τα προσκομισετε στη Γραμματεία έως τις 17/02/2021  με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

   1) Τα αφήνετε στη θυρίδα του ΜΒΑ νο 256.

   2) Σε φάκελο, στο θυρωρείο με την ένδειξη "Γραμματεία ΜΒΑ"

   3) Ταχυδρομείο ΕΛΤΑ

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Σας υπενθυμίζουμε ότι :

   Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

   Α) Άρθρο 5.3.-Υποχρεώσεις Φοιτητών:  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: "Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του 2ου εξαμήνου, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αλλά και να καταθέσουν θέμα διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία".

   και

   Β) Άρθρο 5.7 - Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας - Thesis)

   "Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικών Επιστημών)  ή β) μέλος ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δεν συμμετέχει στο Δ.Π.Μ.Σ. ή μέλος ΔΕΠ τμήματος άλλου ΑΕΙ που έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος."

    Παρακαλούμε διαβάστε σχετικά με την Διπλωματική Εργασία καθώς και τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας. 

    

   Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (15/4/2020)

   θα θέλαμε να ενημερώνουμε τους φοιτητές μας που βρίσκονται στο Β' εξάμηνο σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης διπλωματικών εργασιών, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει.

   Η χρονική περίοδος διαβούλευσης ορίζεται από 22/04/2020 μέχρι 22/05/2020.

   Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία.

   Ακολουθεί η περίοδος κατάθεσης των δηλώσεων στη Γραμματεία από 25/05/2020 μέχρι και 26/06/2020.

   Στην περίοδο αυτή θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά στη γραμματεία τα δύο παρακάτω έντυπα:

   1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας" (συμπληρώνεται στο έντυπο όλα τα πεδία, βάζετε το όνομά σας, την υπογραφή σας, το όνομα του Επιβλέποντα που δέχτηκε τη διπλωματική σας, το σκανάρετε και το στέλνετε στη Γραμματεία. Προσοχή: δεν στέλνετε φωτογραφία του εντύπου από το κινητό σας)

   2. Την Ηλεκτρονική "Υπεύθυνη Δήλωση" για την Λογοκλοπή 

   (Προσοχήη Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μόνο μέσω της εφαρμογής gov.gr). Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες για την έκδοση της  Υπεύθυνης δήλωσης (δείτε συνημμένα).

   Τα δύο ανωτέρω έντυπα, θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία ηλεκτρονικά μέχρι τις 26/06/2020.

   Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να τα στείλετε ηλεκτρονικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία. 
   (Θα σας στείλουμε τα έντυπα σε word, θα τα συμπληρώσετε, θα τα εκτυπώσετε και θα τα υπογράψετε. Τα έντυπα αυτά με την πρωτότυπη υπογραφή σας θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία έως τις 26/06/2020 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
   1) Τα αφήνετε στη θυρίδα του ΜΒΑ νο 256.
   2) Σε φάκελο, στο θυρωρείο με την ένδειξη "Γραμματεία ΜΒΑ"
   3) Σε φάκελο κάτω από την πόρτα της Γραμματείας.
   4) Με courier ή ΕΛΤΑ.

   Επιπλέον, για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά σχετικά με την Διπλωματική Εργασία καθώς και τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας. 

    Πρώτη Ορκωμοσία 2020

    Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία (τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου ή πρώτο δεκαήμερο Απριλίου 2020) για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

    Θα πρέπει να καταθέσετε στον επιβλέποντα καθηγητή το κείμενο της διπλωματικής σας εργασίας για βαθμολόγηση το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

    Το αργότερο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020, πρέπει να έχει κατατεθεί ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή στη Γραμματεία.

    Από 24 Φεβρουαρίου - 06 Μαρτίου 2020 θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες (αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός έχει κατατεθεί στη Γραμματεία):

    1. Εξόφληση διδάκτρων στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ.: IBAN: GR220172202000 - 5202 011660 827).(Για να μάθετε το υπόλοιπο της οφειλής σας, επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών (τηλ.: 2310-891414, 11:00-12:00 π.μ.).

    2. Τρία (3) αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα και τους 2 εξεταστές. 

    3. Υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας στην ψηφίδα (για οδηγίες δείτε εδω: ΨΗΦΙΔΑ)

    4. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form4.

    Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, καταθέτετε στη γραμματεία τα εξής:

    Αίτηση Ορκωμοσίας
      https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5190/6039-4506-AITISI_ORKOMOSIAS.pdf

    - Ακαδημαϊκή ταυτότητα.

    Βεβαίωση μη εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη.

    - Αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στην ΨΗΦΙΔΑ.

     

     Δήλωση Μαθήματος Επιλογής Α' Εξαμήνου (Εαρινό 2019-2020)

     Παρακαλούμε να δηλώσετε το μάθημα επιλογής, που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, έως τις 07/02/2020.

     Παρακαλούμε το Επώνυμο και το Όνομά σας να συμπληρωθεί με Κεφαλαία Ελληνικά.

     Για να δηλώσετε το μάθημα επιλογής του «Α' εξαμήνου» πατήσετε ΕΔΩ (η φόρμα θα ανοίξει στις 03/02/2020).

     Μπορείτε να δείτε τις περιγραφές των μαθημάτων επιλογής Α’ εξαμήνου στο μενού Περιεχόμενο Σπουδών: http://mba.uom.gr/el/periexomenospoudwn/eksaminoc/genikomba.html

     Επιλέγετε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:  

     Α/Α ΜΑΘΗΜΑ
     1 Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
     2 Θέματα  Εμπορικού / Εργατικού Δικαίου
     3 Συμπεριφορά Καταναλωτή
     4 Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση
     5 Οργάνωση και Διοίκηση Έργων
     6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης / Ηλεκτρονικό Εμπόριο
     7 Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων και Επίδοσης της Επιχείρησης 
     8 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 

     ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: Σημειώνουμε ότι: θα πραγματοποιηθούν μέχρι 2 μαθήματα επιλογής, αυτά που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες δηλώσεις φοιτητών. Για την πραγματοποιήσει ενός μαθήματος επιλογής απαιτούνται τουλάχιστον 5 δηλώσεις. Για τα μαθήματα που απαιτούν Η/Υ, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών είναι 30.

     Σας υπενθυμίζουμε ότι: Αλλαγή μαθήματος μπορεί να γίνει μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν ακύρωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος, με βάση τις αρχικές δηλώσεις. Ακύρωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος επιλογής μπορεί να γίνει δεκτή μόνον εφόσον ζητηθεί αλλαγή μαθήματος από το (50% +1) των φοιτητών που επέλεξαν αρχικά το μάθημα (μέχρι το τέλος της β’ εβδομάδας μαθημάτων).

      Περίοδος Διαβούλευσης: 29/11/2019 - 14/12/2019

      Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας: 17/12/19 - 20/1/2020

      Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το διάστημα απο 29/11/2019 μέχρι και 14/12/2019, ορίζεται ως περίοδος διαβούλευσης, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής τους εργασίας.

      Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία. 

      Η χρονική περίοδος κατάθεσης του Θέματος της Διολωματικής Εργασίας στη Γραμματεία, ορίζεται ως το διάστημα απο 17/12/2019 μέχρι και 20/01/2020. 

      Κατά την περίοδο αυτή ότι θα πρέπει να καταθέσετε συμπληρωμένα τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία μέχρι τις 20/01/2020: 

      1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας". 

      2. Το έντυπο "Υπεύθυνη Δήλωση" για Λογοκλοπή". 

      Σας υπενθυμίζουμε ότι: Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

      Α2) Άρθρο 5.3.-Υποχρεώσεις Φοιτητών: «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: Να καταβάλλουν τα δίδακτρα (όπου προβλέπεται) στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων φοιτητής που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της διαδικασίας, δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαβούλευση ούτε να καταθέσει θέμα διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία. ………….».  και 

      Β2) Άρθρο 5.7 - Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας - Thesis)    

      «Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικών Επιστημών)  ή β) μέλος ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τμήματος άλλου ΑΕΙ που δεν συμμετέχει στα αντίστοιχα Δ.Π.Μ.Σ. και έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος.»