Ανακοινώσεις Φοιτητών


Περίοδος Διαβούλευσης: 29/11 - 14/12/19

Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας: 17/12/19 - 20/1/2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το διάστημα απο 29/11/2019 μέχρι και 14/12/2019, ορίζεται ως περίοδος διαβούλευσης, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής τους εργασίας.

Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία. 

Η χρονική περίοδος κατάθεσης του Θέματος της Διολωματικής Εργασίας στη Γραμματεία, ορίζεται ως το διάστημα απο 17/12/2019 μέχρι και 20/01/2020. 

Κατά την περίοδο αυτή ότι θα πρέπει να καταθέσετε συμπληρωμένα τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία μέχρι τις 20/01/2020: 

1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας". 

2. Το έντυπο "Υπεύθυνη Δήλωση" για Λογοκλοπή". 

Σας υπενθυμίζουμε ότι: Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Α2) Άρθρο 5.3.-Υποχρεώσεις Φοιτητών: «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: Να καταβάλλουν τα δίδακτρα (όπου προβλέπεται) στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων φοιτητής που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της διαδικασίας, δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαβούλευση ούτε να καταθέσει θέμα διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία. ………….».  και 

Β2) Άρθρο 5.7 - Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας - Thesis)    

«Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικών Επιστημών)  ή β) μέλος ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τμήματος άλλου ΑΕΙ που δεν συμμετέχει στα αντίστοιχα Δ.Π.Μ.Σ. και έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος.»  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Δήλωση Μαθήματος Επιλογής Α' Εξαμήνου (Χειμερινό 2019-2020)

Παρακαλούμε να δηλώσετε το μάθημα επιλογής, που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, έως τις 27/9/2019.

Παρακαλούμε το Επώνυμο και το Όνομά σας να συμπληρωθεί με Κεφαλαία Ελληνικά.

Για να δηλώσετε το μάθημα επιλογής του «Α' εξαμήνου» πατήσετε ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τις περιγραφές των μαθημάτων επιλογής Α’ εξαμήνου στο μενού Περιεχόμενο Σπουδών: http://mba.uom.gr/el/periexomenospoudwn/eksaminoc/genikomba.html

Επιλέγετε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

1

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επίδοσης της Επιχείρησης

2

Διεθνές Εμπόριο & Χρηματοδότηση

3

Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

4

Θέματα Εμπορικού / Εργατικού Δικαίου

5

Οργάνωση και Διοίκηση Έργων

6

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης / Ηλεκτρονικό Εμπόριο

7

Συμπεριφορά Καταναλωτή

 

Σημειώνουμε ότι: θα πραγματοποιηθούν μέχρι 2 μαθήματα επιλογής, αυτά που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες δηλώσεις φοιτητών. Για την πραγματοποίηση ενός μαθήματος επιλογής απαιτούνται τουλάχιστον 5 δηλώσεις. Για τα μαθήματα που απαιτούν Η/Υ, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών είναι 30.

Μετά την ημερομηνία λήξης (27/9/2018), η δήλωσή σας είναι οριστική.

Το σύστημα των δηλώσεων μαθημάτων, θα κλείσει στις 27/10/2018 και ώρα 23:55 μ.μ., και θα ξανανοίξει για 2 εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων στις οποίες θα μπορείτε να αλλάξετε μάθημα.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι: Αλλαγή μαθήματος μπορεί να γίνει μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν ακύρωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος, με βάση τις αρχικές δηλώσεις. Ακύρωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος επιλογής μπορεί να γίνει δεκτή μόνον εφόσον ζητηθεί αλλαγή μαθήματος από το (50% +1) των φοιτητών που επέλεξαν αρχικά το μάθημα (μέχρι το τέλος της β’ εβδομάδας μαθημάτων).

 

 

 

 2η Ορκωμοσία 2019

Τετάρτη 29/8/2019

Πληροφορούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία (το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου 2019) για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.Το τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να κατατεθεί στον Επιβλέποντα Καθηγητή για βαθμολόγηση το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019Ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 θα πρέπει να έχει κατατεθεί ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή στη Γραμματεία. Από τις 7 έως τις 18 Οκτωβρίου 2019, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες (αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός έχει κατατεθεί στη Γραμματεία):

1. Εξόφληση διδάκτρων στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ.: IBAN: GR220172202000 - 5202 011660 827).(Για να μάθετε το υπόλοιπο της οφειλής σας, επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών (τηλ.: 2310-891414, 11:00-12:00 π.μ.).

2. Τρία (3) αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα και τους 2 εξεταστές. 

3. Υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας στην ψηφίδα (για οδηγίες δείτε εδω: ΨΗΦΙΔΑ)

4. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form4.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, καταθέτετε στη γραμματεία τα εξής:

Αίτηση Ορκωμοσίας (https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5190/4506-AITISI_ORKOMOSIAS.docx).

- Ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Βεβαίωση μη εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη.

- Αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στην ΨΗΦΙΔΑ.

 

Προσοχή!!!

Κατάθεση τελικού κειμένου Διπλωματικής Εργασίας στον Επιβλέποντα Καθηγητή το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019.

 

  

 1η Ορκωμοσία 2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία (τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου ή έως το τέλος Απριλίου 2019) για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Θα πρέπει να καταθέσετε στον επιβλέποντα καθηγητή το κείμενο της διπλωματικής σας εργασίας για βαθμολόγηση το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019).

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019, πρέπει να έχει κατατεθεί ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή στη Γραμματεία.

Από 25 Φεβρουαρίου - 15 Μαρτίου 2019, θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά (αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός έχει κατατεθεί στη Γραμματεία): 

1. Αίτηση Ορκωμοσίας (συνημμένο έντυπο)

2. Κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ

Βεβαίωση κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας (είναι η εκτύπωση του e-mail επιβεβαίωσης που θα σας αποσταλεί από τη βιβλιοθήκη, μετά την εισαγωγή στην ΨΗΦΙΔΑ).

3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form

4. Εξόφληση διδάκτρων και Κατάθεση 40 Ευρώ (για τον πάπυρο και τα αντίγραφα πτυχίου) στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ.: 5202-011660-827)

    Για να μάθετε το υπόλοιπο της οφειλής σας, επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών(τηλ.: 2310-891414, 11:00-12:00 π.μ.)

5. Ακαδημαϊκή ταυτότητα  ή το Βιβλιάριο Σπουδών

6. Υπεύθυνη Δήλωση για τη "λογοκλοπή" (για όσους δεν την έχουν προσκομίσει)

7. Τρία (3 θερμοκολλημένα) αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας (θα παραδώσετε 1 στον επιβλέποντα, και από 1 στον κάθε εξεταστή).

Αλλαγή Μαθήματος Επιλογής B' Εξαμήνου (Χειμερινού 2018-2019)

Εκτύπωση

Παρακαλούμε να δηλώσετε το μάθημα επιλογής που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, έως τις 02/06/2018.
Για τη συμπλήρωση της φόρμας απαιτείται σύνδεση στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου ( username@uom.edu.gr)
 
Επίσης, παρακαλούμε το Επώνυμο και Όνομά σας να συμπληρωθεί με κεφαλαία ελληνικά.
 
Για να δηλώσετε το μάθημα επιλογής του Β' εξαμήνου πατήσετε   ΕΔΩ
 
Mπορείτε να δείτε τις περιγραφές των μαθημάτων του Β' εξαμήνου στο site του ΜΒΑ: http://mba.uom.gr/el/periexomenospoudwn/eksminob/epiloghs.html
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό:
 
  • Για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα επιλογής πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από 6 φοιτητές.
  • Αλλαγή μαθήματος μπορεί να γίνει μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν ακύρωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος, με βάση τις αρχικές δηλώσεις. Ακύρωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος επιλογής μπορεί να γίνει δεκτή μόνον εφόσον ζητηθεί αλλαγή μαθήματος από το (50% +1) των φοιτητών που επέλεξαν αρχικά το μάθημα (μέχρι το τέλος της βʼ εβδομάδας).
 
Επιπλέον:
 
Η έναρξη του Προπαρασκευαστικού  Μαθήματος «Εισαγωγή στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» και η έναρξη του Β' εξαμήνου, προγραμματίζονται ως εξής:
 
  • Έναρξη προπαρασκευαστικού Μαθήματος : 14/9/2018
  • Έναρξη μαθημάτων Β' εξαμήνου: 28/9/2018