Ανακοινώσεις Φοιτητών


  Πρώτη Ορκωμοσία 2020

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία (τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου ή πρώτο δεκαήμερο Απριλίου 2020) για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

  Θα πρέπει να καταθέσετε στον επιβλέποντα καθηγητή το κείμενο της διπλωματικής σας εργασίας για βαθμολόγηση το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

  Το αργότερο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020, πρέπει να έχει κατατεθεί ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή στη Γραμματεία.

  Από 24 Φεβρουαρίου - 06 Μαρτίου 2020 θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες (αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός έχει κατατεθεί στη Γραμματεία):

  1. Εξόφληση διδάκτρων στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ.: IBAN: GR220172202000 - 5202 011660 827).(Για να μάθετε το υπόλοιπο της οφειλής σας, επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών (τηλ.: 2310-891414, 11:00-12:00 π.μ.).

  2. Τρία (3) αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα και τους 2 εξεταστές. 

  3. Υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας στην ψηφίδα (για οδηγίες δείτε εδω: ΨΗΦΙΔΑ)

  4. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form4.

  Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, καταθέτετε στη γραμματεία τα εξής:

  Αίτηση Ορκωμοσίας
    https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5190/6039-4506-AITISI_ORKOMOSIAS.pdf

  - Ακαδημαϊκή ταυτότητα.

  Βεβαίωση μη εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη.

  - Αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στην ΨΗΦΙΔΑ.

   

   Δήλωση Μαθήματος Επιλογής Α' Εξαμήνου (Εαρινό 2019-2020)

   Παρακαλούμε να δηλώσετε το μάθημα επιλογής, που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, έως τις 07/02/2020.

   Παρακαλούμε το Επώνυμο και το Όνομά σας να συμπληρωθεί με Κεφαλαία Ελληνικά.

   Για να δηλώσετε το μάθημα επιλογής του «Α' εξαμήνου» πατήσετε ΕΔΩ (η φόρμα θα ανοίξει στις 03/02/2020).

   Μπορείτε να δείτε τις περιγραφές των μαθημάτων επιλογής Α’ εξαμήνου στο μενού Περιεχόμενο Σπουδών: http://mba.uom.gr/el/periexomenospoudwn/eksaminoc/genikomba.html

   Επιλέγετε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:  

   Α/Α ΜΑΘΗΜΑ
   1 Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
   2 Θέματα  Εμπορικού / Εργατικού Δικαίου
   3 Συμπεριφορά Καταναλωτή
   4 Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση
   5 Οργάνωση και Διοίκηση Έργων
   6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης / Ηλεκτρονικό Εμπόριο
   7 Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων και Επίδοσης της Επιχείρησης 
   8 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: Σημειώνουμε ότι: θα πραγματοποιηθούν μέχρι 2 μαθήματα επιλογής, αυτά που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες δηλώσεις φοιτητών. Για την πραγματοποιήσει ενός μαθήματος επιλογής απαιτούνται τουλάχιστον 5 δηλώσεις. Για τα μαθήματα που απαιτούν Η/Υ, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών είναι 30.

   Σας υπενθυμίζουμε ότι: Αλλαγή μαθήματος μπορεί να γίνει μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν ακύρωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος, με βάση τις αρχικές δηλώσεις. Ακύρωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος επιλογής μπορεί να γίνει δεκτή μόνον εφόσον ζητηθεί αλλαγή μαθήματος από το (50% +1) των φοιτητών που επέλεξαν αρχικά το μάθημα (μέχρι το τέλος της β’ εβδομάδας μαθημάτων).

    Περίοδος Διαβούλευσης: 29/11/2019 - 14/12/2019

    Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας: 17/12/19 - 20/1/2020

    Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το διάστημα απο 29/11/2019 μέχρι και 14/12/2019, ορίζεται ως περίοδος διαβούλευσης, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής τους εργασίας.

    Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία. 

    Η χρονική περίοδος κατάθεσης του Θέματος της Διολωματικής Εργασίας στη Γραμματεία, ορίζεται ως το διάστημα απο 17/12/2019 μέχρι και 20/01/2020. 

    Κατά την περίοδο αυτή ότι θα πρέπει να καταθέσετε συμπληρωμένα τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία μέχρι τις 20/01/2020: 

    1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας". 

    2. Το έντυπο "Υπεύθυνη Δήλωση" για Λογοκλοπή". 

    Σας υπενθυμίζουμε ότι: Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

    Α2) Άρθρο 5.3.-Υποχρεώσεις Φοιτητών: «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: Να καταβάλλουν τα δίδακτρα (όπου προβλέπεται) στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων φοιτητής που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της διαδικασίας, δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαβούλευση ούτε να καταθέσει θέμα διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία. ………….».  και 

    Β2) Άρθρο 5.7 - Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας - Thesis)    

    «Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικών Επιστημών)  ή β) μέλος ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τμήματος άλλου ΑΕΙ που δεν συμμετέχει στα αντίστοιχα Δ.Π.Μ.Σ. και έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος.»