Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (Ν.4485/2017)


Όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4485/2017 στο άρθρο 35 και των Υπουργικών  Αποφάσεων  του Υ.Π.Ε.Θ.

αριθ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.08.2018) (Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης) και 

αριθ.   83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/Β/03.07.2020) (Εθνικό Διάμεσο Διαθέσιμο Ισοδύναμο Εισόδημα ακαδ. έτος 2020-2021)

 

Ενημέρωση για την Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Π.Μ.Σ 2021-2022
Αίτηση για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (ακαδ.έτος 2021-2022)