Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε ΠΜΣ (ν.4957/2022)


Όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν.4957/2022 στο άρθρο 86 και των Υπουργικών  Αποφάσεων  του Υ.Π.Ε.Θ. : 

Εθνικό Διάμεσο Διαθέσιμο Ισοδύναμο Εισόδημα (ΕΔΔΙΕ)
Πληροφορίες-Οδηγίες για την Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης (ν.4957/2022)
Αίτηση για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (ακαδ.έτος 2023-2024)

Θα σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους επιτυχόντες, από τη Γραμματεία του Μ.Β.Α..  

---------------------------------------------

Η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν φοίτηση σε κάθε Π.Μ.Σ. γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε 3 φάσεις:  1η φάση: Θα υποβάλετε πρώτα την Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα.  2η φάση:  Ελεγχος πληρότητας και έλεγχος όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την προκήρυξη.  3η φάση: Συνέντευξη.  Εφόσον περάσετε όλα τα στάδια, θα κληθείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα. 

Τότε και μόνο τότε, μαζί την αίτηση εγγραφής σας, θα καταθέστε την Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης μαζί με όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

 

 


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font