Διπλωματικές Εργασίες


Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην Ψηφίδα, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μπορείτε να δείτε τις διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήεσων (ΜΒΑ) και έχουν κατατεθεί στην Ψηφίδα πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font