Έντυπα για υποψηφίους


 • Οδηγίες για την OnLine Υποβολή Αίτησης
  Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης Εισαγωγής στο ΜΒΑ και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΣΤΟ ΜΒΑ (ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
  όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Please wait...» πατάτε το βελάκι της Λήψης ώστε να κατέβει η Αίτηση στην επιφάνεια εργασίας) ή πατάτε πάνω στη Αίτηση δεξί κλικ και “αποθήκευση συνδέσμου ως….”
 • Έντυπο συστατικής Επιστολής σε word
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Μπορείτε να κάνετε χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου. Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.
 • Έντυπο συστατικής επιστολής σε pdf
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Μπορείτε να κάνετε χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου. Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.
 • Υπεύθυνη δήλωση
  Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση.
 • Ενημερωτικό Έντυπο (Τρίπτυχο)
  Το ενημερωτικό έντυπο περιέχει τις βασικές πληροφορίες του Προγράμματος.