Έντυπα για υποψηφίους


 • Αίτηση Εισαγωγής στο ΜΒΑ
  Την αίτηση εισαγωγής στο ΜΒΑ (πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους και Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων) μπορείτε να τη βρείτε κάτω από την εκάστοτε προκήρυξη.
 • Έντυπο συστατικής Επιστολής σε word
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Μπορείτε να κάνετε χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου. Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.
 • Έντυπο συστατικής επιστολής σε pdf
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Μπορείτε να κάνετε χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου. Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.
 • Υπεύθυνη δήλωση
  Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση.
 • Ενημερωτικό Έντυπο (Τρίπτυχο)
  Το ενημερωτικό έντυπο περιέχει τις βασικές πληροφορίες του Προγράμματος.