Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή στο MBA

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία:  

Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ισόγειο, κτίριο Η)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310 891530, 511, 512, 513. Fax: 2310 891563

e-mail: mba@uom.edu.gr 

Ιστοσελίδα: http://mba.uom.gr