Γενικές Ανακοινώσεις


Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθουρ 32 του ν.4485/17 (Α' 114) και βρισκόμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης διεργασιών έναρξης του νέου κύκλου σπουδών.

Θα ενημερώσουμε εκ νέου με νέα ανακοίνωση.

Ζητούμε την κατανόησή σας και παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. να απευθυνθείτε στη Γραμματεία:  

Πληροφορίες: Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ισόγειο, κτίριο Η)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310 891 511, 512, 513, 530
Fax: 2310 891 563
e-mail: mba@uom.edu.gr
Ιστοσελίδα: http://mba.uom.gr/ 

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, μπορούμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνοντας την φόρμα, πατώντας εδώ!