Γενικές Ανακοινώσεις


Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθουρ 32 του ν.4485/17 (Α' 114).

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, μπορούμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνοντας την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατώντας εδώ!

Πληροφορίες: Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ισόγειο, κτίριο Η)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310 891 511, 512, 513, 530    Fax: 2310 891 563

e-mail: mba@uom.edu.gr
Ιστοσελίδα: https://www.uom.gr/mba