Ιδρυματικός Λογαριασμός


Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε όλες τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη φοιτητική σας ιδιότητα (SISPortal, eClass, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Βιβλιοθήκη, EDUROAM κ.ά.) εκτός του e-mail.

Για να τον ενεργοποιήσετε θα πρέπει να συνδεθείτε στο uregister.uom.gr χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή το προσωπικό σας e-mail που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή ή στη Γραμματεία του Τμήματός σας.

Εφόσον αποκτάτε Ιδρυματικό Λογαριασμό για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κωδικό πρόσβασης και για τη διευκόλυνσή σας προτείνουμε να ορίσετε το ίδιο password με το Ιδρυματικό e-mail.

Εάν διαθέτετε ήδη Ιδρυματικό Λογαριασμό από προηγούμενη ιδιότητα (φοιτητική, εργασιακή κ.λπ.) δεν θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κωδικό, αλλά θα διατηρηθεί αυτός που ίσχυε για την προηγούμενη ιδιότητά σας.

Για αλλαγή ή ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης συνδεθείτε στο mypassword.uom.gr.

Συνδεθείτε στο services.uom.gr για απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα που δεν καλύπτεται εκεί, απευθυνθείτε στο mail registrar@uom.gr.

Μην κοινοποιείτε το password σας!

  • Ψηφιακές Υπηρεσίες
    Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΥΔ στους κατόχους Ιδρυματικού Λογαριασμού χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: στις Ιδρυματικές που φιλοξενούνται από το ΚΥΔ και στις Ομοσπονδιακές που παρέχονται σε συνεργασία με τρίτους φορείς όπως το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET). Επιπλέον, στην κατηγορία Λοιπές, εντάσσονται ορισμένες υπηρεσίες που είτε είναι ελεύθερα προσβάσιμες, είτε απαιτούν διαφορετικά στοιχεία πρόσβασης. Οι περισσότερες υπηρεσίες απευθύνονται προς όλους, ενώ κάποιες απευθύνονται αποκλειστικά σε Φοιτητές, Καθηγητές, Συνεργάτες ή στο Διοικητικό Προσωπικό και διαθέτουν την αντίστοιχη σήμανση.
  • Έχω Λογαριασμό; Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις Ιδρυματικές και Ομοσπονδιακές Ψηφιακές Υπηρεσίες.
    Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις Ιδρυματικές και Ομοσπονδιακές Ψηφιακές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε αν έχετε ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα αναζήτησης. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του. Τέλος, εάν θέλετε να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού, όπως ο κωδικός πρόσβασης, το κινητό τηλέφωνο ή/και το e-mail που απαιτείται για τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword.uom.gr).
  • Ψηφιακές υπηρεσίες (IT UoM)
    Ψηφιακές υπηρεσίες προς φοιτητές, προς εκπαιδευτικό προσωπικό, προς διοικητικό προσωπικό, λοιπές υπηρεσίες
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font