Κανονισμοί - ΦΕΚ Ίδρυσης


Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθουρ 32 του ν.4485/17 (Α' 114) και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ισχύει το ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το νόμο 4485/2017.

Το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για όσους έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.