Κανονισμοί - ΦΕΚ Ίδρυσης


Απο το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 ισχύει το ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το νόμο 4485/2017.

Το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για όσους έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.