ΝΕΑ Πύλη (Portal) Φοιτητολογίου


Σας ενημερώνουμε ότι από 12/09/2023 ξεκίνησε η  λειτουργία της νέας Πύλης (Portal) Φοιτητολογίου. Η Πύλη αντικαθιστά τις υπηρεσίες Students Web και Class Web, οι  οποίες σύντομα θα καταργηθούν.

Η σύνδεση στην Πύλη (Portal) γίνεται μέσω του συνδέσμου https://sis-portal.uom.gr/ συμπληρώνοντας τα πεδία "όνομα χρήστη και  "κωδικόςτου Ιδρυματικού σας Λογαριασμού.

Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για φοιτητές/τριες.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font