ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών


α/α

Μάθημα

Τύπος

ECTS

Α’ Εξάμηνο (30 ECTS)

1

Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρησιακών Αποφάσεων

Υ

6

2

Διοικητικό Μάρκετινγκ

Υ

6

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Υ

6

4

Στρατηγική Διοίκηση

Υ

6

5

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30

Β’ Εξάμηνο (30 ECTS)

1

Διοικητική Λογιστική

Υ

6

2

Διοίκηση Λειτουργιών

Υ

6

3

Χρηματοοικονομική

Διοίκηση

Υ

6

4

Διοίκηση Ανθρωπίνων

Πόρων

Υ

6

5

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30

Γ’ Εξάμηνο (30 ECTS)

Μεθοδολογία Έρευνας

Υ

-

Διπλωματική Εργασίας

ΕΡΓ

30

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS

  • ΜΒΑ - Μαθήματα Επιλογής Α' και Β' εξαμήνου
  • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
  • Μαθήματα Επιλογής