ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών


  • ΜΒΑ - Μαθήματα Επιλογής Α' και Β' εξαμήνου
  • Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά
  • Μαθήματα Επιλογής
3ο Εξάμηνο
Μαθήματα Α-Γ εξαμήνου Υποχρεωτικά

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ)
    (ΔΕ0380)

Κάτου Αναστασία   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη