Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας


Οδηγίες κατάθεσης διπλωματικής εργασίας στην Ψηφίδα

Οι φοιτητές όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποστήριξης της διπλωματικής τους εργασίας είναι υποχρεωμένοι με τη διαδικασία της αυτό-κατάθεσης, βάσει Απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου, να αναρτούν την εργασία τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου.