Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας


Η Διπλωματική Εργασία

 Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συγγράψει τη διπλωματική εργασία εφ' όσον έχει περάσει όλα τα μαθήματα των Α’ και Β’ εξαμήνων καθώς και το υποχρεωτικό προπαρασκευαστικό μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας".

Η διπλωματική εργασία (thesis) ισοδυναμεί με τριάντα (30) μονάδες ECTS.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής εργάζεται ένα εξάμηνο πάνω σε κάποιο θέμα σχετικό με τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες της σταδιοδρομίας του.

Οδηγίες κατάθεσης διπλωματικής εργασίας στην Ψηφίδα

Οι φοιτητές όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποστήριξης της διπλωματικής τους εργασίας είναι υποχρεωμένοι με τη διαδικασία της αυτό-κατάθεσης, βάσει Απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου, να αναρτούν την εργασία τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font