Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Α' εξάμηνο: 26/02/2021 (Στελέχη) mbx21

Β΄εξάμηνο: 22/02/2021 (Νέοι)  mba21

Γ' εξάμηνο: 05/03/2021 (Στελέχη) mbx20

    Προγράμματα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021