Σύμβουλοι Σπουδών


Νομοθετική Πρόβλεψη

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΑΜΑΚ: ΦΕΚ Β΄ 3457 στις 29.7.2021

Αρμοδιότητες

Το  Δ.Π.Μ.Σ  στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου ορίζει μέλη ΔΕΠ ως συμβούλους σπουδών για  κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στο πρόγραμμα.

Αρχής γενομένης από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, σύμφωνα με της απόφαση της Ε.Δ.Ε. 05/18-12-2013 που εγκρίθηκε από την υπ' αριθ. 21/13-02-2014 συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια που παρακολουθεί το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ορίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Σπουδών. Ο Σύμβουλος Σπουδών έχει την ευθύνη της παροχής συμβουλών προς τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές, την επιλογή μαθημάτων, της διπλωματικής εργασίας και συναφών θεμάτων. Ο ορισμός πραγματοποιείται με την έναρξη κάθε νέου κύκλου και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Στην έναρξη του κάθε κύκλου σπουδών γίνεται η εκχώρηση των φοιτητών του Α’ εξαμήνου σε διδάσκοντες του προγράμματος στο γενικό πλαίσιο των καθηκόντων τους. Προτρέπεται κάθε φοιτητής/τρια να συναντάει το Σύμβουλο Σπουδών του, στο γραφείο του (ή σε τηλεδιάσκεψη), τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο αλλά και όποτε χρειάζεται κάποιες συμβουλές κατόπιν συνεννόησης μαζί του. Ο στόχος είναι να λαμβάνει συμβουλές για την πανεπιστημιακή ζωή, τις γενικές απαιτήσεις και τις πολιτικές του προγράμματος, τα μαθήματα επιλογής, την τήρηση του κανονισμού και φυσικά να παραπέμπεται σε άλλες υπηρεσίες αν χρειάζεται (π.χ. γραφείο διασύνδεσης και πρακτική άσκηση), που μπορούν να τον/την κατευθύνουν στον εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών ευκαιριών, και να παραχωρούν όποιες χρήσιμες συμβουλές θεωρούν ότι συμβάλλουν στην προσωπική και ακαδημαϊκή ανέλιξη.

Η Ε.Π.Σ. θεωρεί τον ρόλο του Συμβούλου Σπουδών καθοριστικής σημασίας καθότι αποτελεί το πρώτο επίπεδο επίλυσης και άμβλυνσης προβληματισμών και αποριών και προσβλέπει σε μια καλή συνεργασία, μεταξύ διδασκομένων και μελών Δ.Ε.Π.

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Σύμβουλο Σπουδών που τους έχει ανατεθεί και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμπληρώσουν και το έντυπο ατομικής συμβουλευτικής.

A/A

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γραφείο

1

Ανδρονικίδης Ανδρέας

Θ3, 308

2

Βασιλειάδης Χρήστος

Θ4, 412

3

Βλαχοπούλου Μάρω

Γ2, 221

4

Βούζας Φώτης

Θ2, 210

5

Γεωργίου Ανδρέας

Θ3, 305

6

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη

Θ2, 207

7

Δρογαλάς Γεώργιος

Θ3, 306

8

Ελευθεριάδης Ιορδάνης

Θ4, 402

9

Καρφάκης Κωνσταντίνος

Δ3, 310

10

Κάτου Αναστασία

Θ4, 405

11

Κύρτσου Αικατερίνη

Δ5, 504

12

Μιχαήλ Δημήτριος

Θ4, 406

13

Παναγιωτίδης Θεόδωρος

Δ3, 310

14

Παπαθανασίου Ιάσων

Θ2, 203

15

Σουμπενιώτης Δημήτριος

Θ2, 206

16

Ταμπακούδης Ιωάννης

Θ3, 301

17

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος

Θ3, 307

18

Τσιότρας Γεώργιος

Θ2, 212

19

Τσιότσου Ροδούλα

Θ2, 201

20

Τσιρώνης Λουκάς

Θ4, 403

21

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Θ3, 312

22

Χατζηθωμάς Λεωνίδας

Θ3, 301

Το Πρόγραμμα υιοθετεί πλήρως τις οριζόντιες οδηγίες εφαρμογής του θεσμού που έχουν καθοριστεί από το Ίδρυμα και βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font