Συχνές Ερωτήσεις


1. Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 1,5 έτη, ενώ η μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη.

2. Ποια είναι η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Νέων Πτυχιούχων;

Το πρόγραμμα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους διαθέτει τις ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών:

 • Υποβολή αιτήσεων από Μάιο έως μέσα Ιουλίου
 • Έναρξη προγράμματος: κάθε Οκτώβριο
 • Κόστος σπουδών: 4.500€ (η πληρωμή γίνεται σε 5 δόσεις) 
 • Διδασκαλία Μαθημάτων: Δευτέρα έως Πέμπτη 16:30 - 21:30.

3.Ποια είναι η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Στελεχών Επιχειρήσεων;

Το πρόγραμμα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων διαθέτει τις ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

 • Υποβολή αιτήσεων: Σεπτέμβριο - μέσα Νοεμβρίου
 • Έναρξη προγράμματος: κάθε Φεβρουάριο
 • Κόστος σπουδών: 5.000€ (η πληρωμή γίνεται σε 5 δόσεις)
 • Διδασκαλία Μαθημάτων: Παρασκευή 16:30 - 21:30 και Σάββατο 09:00 - 17:30 

4.Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος για Νέους Πτυχιούχους; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Για τη στήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους), θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 4.500 ευρώ ως τέλη φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις ως εξής:

 • Α’ εξάμηνο – α’ δόση: 1.000€, β’ δόση: 1.000€.
 • Β’ εξάμηνο – α’ δόση: 1.000€, β’ δόση: 1.000€.
 • Γ’ εξάμηνο – α’ δόση: 500€.

 Η α' δόση καταβάλλεται στην εγγραφή ή την α' εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η β' δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

 Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

5.Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος για Στελέχη Επιχειρήσεων; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Για τη στήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων), θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 5.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις ως εξής:

 • Α’ εξάμηνο – α’ δόση: 1.000€, β’ δόση: 1.000€.
 • Β’ εξάμηνο – α’ δόση: 1.000€, β’ δόση: 1.000€.
 • Γ’ εξάμηνο – α’ δόση: 1.000€.   

Η α' δόση καταβάλλεται στην εγγραφή ή την α' εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η β' δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. 

6.Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Τα μαθήματα ξεκινούν 2 φορές το χρόνο:

 • Τον Οκτώβριο ξεκινούν τα μαθήματα του MBA για νέους πτυχιούχους, ενώ
 • Το Φεβρουάριο ξεκινούν τα μαθήματα του MBA-EXE για εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων 

7.Είναι υποχρεωτική η παρουσία μου στα μαθήματα;

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά δικαιούστε έως 3 απουσίες σε κάθε μάθημα, δικαιολογημένες ή μη.

8.Σε ποιο πρόγραμμα μπορώ να καταθέσω αίτηση;

Αν έχετε προϋπηρεσία πάνω από 25 μήνες, μπορείτε να κάνετε αίτηση για το MBA - Executive το οποίο ξεκινά κάθε Φεβρουάριο.

Αν μόλις έχετε πάρει το πτυχίο σας και δεν έχετε καθόλου προϋπηρεσία μπορείτε να καταθέσετε αίτηση μόνο για το MBA για νέους πτυχιούχους, το οποίο ξεκινά κάθε Οκτώβριο.

9.Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα;

Θα πρέπει να καταθέσετε όλα τα δικαιολογητικά σας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε 3 φάσεις.

Η 1η φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη 2η φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την προκήρυξη. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης για τους υποψηφίους του MBA για νέους πτυχιούχους διαφέρουν από τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων του MBA - Executive. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση της κριτήρια της 2ης φάσης. Οι προκριθέντες της 2ης φάσης καλούνται να συμμετάσχουν στην 3η φάση (συνέντευξη).

 

10.Ποια είναι τα κριτήρια της 2ης φάσης;

Για το ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

 • Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 40%).
 • Πρόσθετα: GMAT, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (συντελεστής βαρύτητας 30%) .
 • Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 10%).

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη 2ης φάση είναι 80%.


 Για το ΜΒΑ – Executive τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

 • Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 35%).
 • Επαγγελματική Εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα (συντελεστής βαρύτητας 35%).
 • Επιπρόσθετα προσόντα: ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία (συντελεστής βαρύτητας 15%).

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη 2ηφάση είναι 85%. 

11.Πότε πρέπει να καταθέσω την αίτησή μου;

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο κατά τη διάρκεια της προκήρυξης.

 • Για το ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους: από Μάιο μέχρι μέσα Ιουλίου.
 • Για το ΜΒΑ – Executive: από Σεπτέμβριο μέχρι μέσα Νοεμβρίου. 

12.Πού μπορώ να βρω το έντυπο αίτησης και συστατικής επιστολής;

Την έντυπη αίτηση μπορείτε να την βρείτε κάτω από την εκάστοτε προκήρυξη, ενώ το έντυπο συστατικής επιστολής στο Μενού: “Έντυπα για Υποψηφίους”.

13.Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή μου; Για το MBA για νέους πτυχιούχους:

 1. Αίτηση (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο). Η αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά. Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο)
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc). Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). * 
  (Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

           ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εάν υπάρχουν)

 • Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (Graduate Management Admission Test). Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το GMAC. Ο κωδικός προγράμματος (GMAT Program Code) είναι RNW-9R-66. *
 • Αποδεικτικά άλλων προσόντων όπως πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.


14.Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή μου; Για το MBA - Executive (Στελέχη): 

 1.  Αίτηση (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο). Η αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά. Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3.  Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.
 5.  Δύο συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο).  Δεν γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού του υποψήφιου.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον  ΑΣΕΠ. (Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).
 7.  Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας η οποία  αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μήνες προϋπηρεσία ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού.
 8.  Βεβαίωση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται (ή έχει εργαστεί) ο υποψήφιος που να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της διοικητικής θέσης (ή των θέσεων) που κατείχε.
 9. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
 10. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

15.Πού μπορώ να στείλω την αίτηση και τα δικαιολογητικά μου;

Τα δικαιολογητικά σας θα πρέπει να τα καταθέσετε στη γραμματεία μας ή να τα στείλετε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του Πανεπιστημίου μας:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γραμματεία ΜΒΑ

Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη

 

16.Πόσο σημαντική είναι η προϋπηρεσία; Πόσο θα επηρεάσει την εισαγωγή μου στο πρόγραμμα;

Στο ΜΒΑ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τμημάτων μεγάλης πολυμορφίας φοιτητών, με διαφορετικό υπόβαθρο. Οι φοιτητές μοιράζονται τις γνώσεις τους από την επαγγελματική τους εμπειρία, μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες και να συνεργάζονται στις εργασίες που του ανατίθενται. Μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προέρχεται από την αλληλεπίδραση των γνώσεων και των εμπειριών των φοιτητών με τους συμφοιτητές τους.

Η προϋπηρεσία έχει ένα ποσοστό βαρύτητας στην αξιολόγηση, το οποίο αν και μικρό, επηρεάζει από 10% – 30% και ανάλογα και με το είδος της εργασίας, την εισαγωγή σας στο πρόγραμμα.

 

17.Δεν έχω καθόλου προϋπηρεσία. Πόσο αυτό θα επηρεάσει την εισαγωγή μου στο πρόγραμμα;

Στο ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους δεχόμαστε πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η προϋπηρεσία έχει πολύ μικρή βαρύτητα (10%) στην αξιολόγησή σας, ωστόσο, έστω και μια μικρή επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αλλάξει θετικά την εικόνα της αίτησής σας.

18.Απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος;

Είναι επιθυμητό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διαθέτουν βασικές γνώσεις μαθηματικών, καθώς και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

19.Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ;

Σε περίπτωση που είστε εργαζόμενος και συμφωνεί η επιχείρηση όπου εργάζεστε να χρηματοδοτήσει τις σπουδές σας μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, υπάρχει η δυνατότητα αυτή, εφόσον φυσικά γίνετε δεκτός και γραφτείτε στο πρόγραμμα.

20.Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης;

Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Ν.4485/2017).

 

21.Υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικού /πτυχίου μετά την αποφοίτηση;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικού ή πτυχίου κατόπιν αιτήματος του απόφοιτου. Το τέλος επανέκδοσης του πιστοποιητικού ή του πτυχίου και λοιπών βεβαιώσεων μετά την ορκωμοσία θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 5202-070107-503 της Τράπεζας Πειραιώς με IBANGR81 0172 2020 0052 0207 0107 503 

όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά:

 • Το Ονοματεπώνυμό του αποφοίτου.
 • Το ΔΠΜΣ που ανήκει (πχ: ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ)
 • Το λόγο κατάθεσης (πχ Έκδοση Πιστοποιητικού)
 • Και την απαιτούμενη ποσότητα αυτών (πχ δύο (2)  Πιστοποιητικά).

Το τέλος επανέκδοσης είναι 5€ για κάθε αντίγραφο.

Τυχόν έξοδα προμήθειας τραπεζών βαρύνουν αποκλειστικά τον απόφοιτο.