Θεσμός χορήγησης «Βραβείου Αριστείας Ε.Β.Ε.Θ.»


Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 καθιερώθηκε ο εξαιρετικής σημασίας θεσμός χορήγησης του «Βραβείου Αριστείας Ε.Β.Ε.Θ.» από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

Η Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εγκρίνει κάθε χρόνο, την απονομή τριών (3) «Βραβείων Αριστείας Ε.Β.Ε.Θ.» που ισοδυναμούν αθροιστικά με τα δίδακτρα ενός κύκλου σπουδών του προγράμματος για Νέους Πτυχιούχους, συνολικής αξίας 4.500,00€. 

Τα τρία βραβεία απονέμονται στο τέλος των σπουδών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τριών εξαμήνων μίας τάξης, με βάση το βαθμό του πτυχίου των φοιτητών στον κύκλο των Νέων Πτυχιούχων.

Πιο συγκεκριμένα:  

  • Το πρώτο  (1ο)  βραβείο  απονέμεται  στον  φοιτητή/τρια  με  τον   υψηλότερο  βαθμό        και είναι ύψους  2.500,00€
  • Το δεύτερο (2ο) βραβείο απονέμεται στον φοιτητή/τρια με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό και είναι ύψους  1.000,00€.
  • Το τρίτο (3ο)  βραβείο  απονέμεται  στον  φοιτητή/τρια  με  τον  τρίτο  υψηλότερο  βαθμό και είναι ύψους  1.000,00€

Τα τρία βραβεία Αριστείας Ε.Β.Ε.Θ. απονέμονται στο τέλος των σπουδών κάθε κύκλου Νέων Πτυχιούχων, στην τελετή καθομολόγησης, μεταξύ των φοιτητών του συγκεκριμένου κύκλου, η οποία πραγματοποιείται τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου κάθε έτους. 

Τα τρία βραβεία Αριστείας Ε.Β.Ε.Θ. χορηγούνται αποκλειστικά βάσει ακαδημαϊκών κριτήριων, δηλαδή της επίδοσης, ανεξάρτητα από τις υποτροφίες του προγράμματος και τις απαλλαγές από τα τέλη φοίτησης και εφόσον οι φοιτητές έχουν περάσει τα μαθήματα στην επίσημη εξεταστική κάθε εξαμήνου

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font