Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • 2310 891.530
 • mba uom.edu.gr
 • Γραφείο: Θ,
 • 2310 891.563

  Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

  Οργανική Μονάδα
  Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  Γραμματεία