Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • 2310 891.511
  • mba uom.edu.gr
  • 2310 891.563

    Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων