Πετρομελίδου Μελίνα
  • 2310-891603
  • melina uom.gr
  • Γραφείο: ΓΔ5,
  • Fax: 2310-891748

    Πετρομελίδου Μελίνα

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων