Πετρομελίδου Μελίνα
  • 2310 891.603
  • melina uom.gr
  • Γραφείο: ΓΔ5,
  • 2310 891.748

    Πετρομελίδου Μελίνα

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων