Ανακοινώσεις ΠΜΣ


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

  Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 5η/15.10.2020 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» τους επιτυχόντες: 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΑΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

  ΑΑ

  ΑΡ. ΠΡΩΤ

  1

  169

  2

  172

  3

  175

  4

  177

  5

  208

  6

  211

  7

  243

  8

  247

  9

  256

  10

  270

  11

  275

  12

  293

  13

  305

  14

                                                             323

  Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
   Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση είναι αυτοί των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. (Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
    
   Οι επιτυχόντες καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, που περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιον μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
    
   Ο Β Κύκλος συνεντεύξεων θα διεξαχθεί την Τρίτη 6/10/2020 κατά τις ώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

   Τρόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων μέσω πλατφόρμας Google Meet(Θα σας σταλούν οδηγίες στα προσωπικά σας emails εντός της ημέρας).

   ΤΡΙΤΗ 6/10/2020   17:00-20:00
   1 17:00-18:00 169
   2 17:00-18:00 172
   3 17:00-18:00 175
   4 17:00-18:00 177
   5 17:00-18:00 178
   6 17:00-18:00 181
   7 17:00-18:00 184
   8 17:00-18:00 194
   9 18:00-19:00 208
   10 18:00-19:00 211
   11 18:00-19:00 212
   12 18:00-19:00 243
   13 18:00-19:00 244
   14 18:00-19:00 247
   15 18:00-19:00 256
   16 18:00-19:00 258
   17 19:00-20:00 270
   18 19:00-20:00 275
   19 19:00-20:00 282
   20 19:00-20:00 292
   21 19:00-20:00 293
   22 19:00-20:00 305
   23 19:00-20:00 309
   24 19:00-20:00 323
   25 19:00-20:00 326
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

    Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 3η/23.09.2020 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» τους επιτυχόντες: 

    ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

    ΑΑ

    ΑΡ. ΠΡΩΤ

    1

    168

    2

    173

    3

    176

    4

    179

    5

    182

    6

    183

    7

    186

    8

    187

    9

    188

    10

    190

    11

    191

    12

    192

    13

    193

    14

    195

    15

    198

    16

    204

    17

    205

    18

    207

    19

    210

    20

    214

    21

    215

    22

    217

    23

    218

    24

    220

    25

    221

    26

    222

    27

    223

    28

    225

    29

    226

    30

    227

    31

    228

    32

    230

    33

    232

    34

    233

    35

    235

    36

    237

    37

    239

    38

    240

    39

    241

    40

    245

    41

    246

    42

    248

    43

    250

    44

    251

    45

    252

    46

    257

    47

    259

    48

    261

    49

    266

    50

    268

    51

    269

    52

    272

    53

    277

    54

    278

    55

    280

    56

    281

    57

    285

    58

    286

    59

    288

    60

    289

    61

    291

    62

    294

    63

    295

    64

    301

    65

    302

    66

    307

    67

    317

    68

    318

    69

    320

    70

    322

    71

    324

    72

    325

       

    ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

    ΑΑ

    ΑΡ. ΠΡΩΤ

    1

    296

    2

    311

    3

    213

    4

    236

    5

    200

     

    Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

    Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
     Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση είναι αυτοί των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. (Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
      
     Οι επιτυχόντες καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, που περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιον μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
      
     Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

     Τρόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων μέσω πλατφόρμας Zoom (Θα σας σταλούν οδηγίες στα προσωπικά σας emails εντός της ημέρας).
      
     ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9/2020
     ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
     1   09:30-12:30 168
     2   09:30-12:30 173
     3   09:30-12:30 176
     4   09:30-12:30 179
     5   09:30-12:30 182
     6   09:30-12:30 183
     7   09:30-12:30 186
     8   09:30-12:30 187
     9   09:30-12:30 188
     10   09:30-12:30 189
     11   09:30-12:30 190
     12   09:30-12:30 191
     ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9/2020
     ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
     13   18:00-21:00 192
     14   18:00-21:00 193
     15   18:00-21:00 195
     16   18:00-21:00 198
     17   18:00-21:00 200
     18   18:00-21:00 202
     19   18:00-21:00 203
     20   18:00-21:00 204
     21   18:00-21:00 205
     22   18:00-21:00 207
     23   18:00-21:00 209
     24   18:00-21:00 210
     ΤΡΙΤΗ 8/9/2020
     ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
     25   09:00-12:00 213
     26   09:00-12:00 214
     27   09:00-12:00 215
     28   09:00-12:00 216
     29   09:00-12:00 217
     30   09:00-12:00 218
     31   09:00-12:00 220
     32   09:00-12:00 221
     33   09:00-12:00 222
     34   09:00-12:00 223
     35   09:00-12:00 225
     36   09:00-12:00 226
     ΤΡΙΤΗ 8/9/2020
     ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
     37   17:30-20:30 227
     38   17:30-20:30 228
     39   17:30-20:30 229
     40   17:30-20:30 230
     41   17:30-20:30 232
     42   17:30-20:30 233
     43   17:30-20:30 235
     44   17:30-20:30 236
     45   17:30-20:30 237
     46   17:30-20:30 238
     47   17:30-20:30 239
     48   17:30-20:30 240
     ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9/2020
     ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
     49   09:30-12:30 241
     50   09:30-12:30 245
     51   09:30-12:30 246
     52   09:30-12:30 248
     53   09:30-12:30 250
     54   09:30-12:30 251
     55   09:30-12:30 252
     56   09:30-12:30 257
     57   09:30-12:30 259
     58   09:30-12:30 261
     59   09:30-12:30 262
     60   09:30-12:30 266
     ΠΕΜΠΤΗ 10/9/2020
     ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
     61   10:15-13:15 268
     62   10:15-13:15 269
     63   10:15-13:15 272
     64   10:15-13:15 276
     65   10:15-13:15 277
     66   10:15-13:15 278
     67   10:15-13:15 280
     68   10:15-13:15 281
     69   10:15-13:15 285
     70   10:15-13:15 286
     71   10:15-13:15 288
     72   10:15-13:15 289
     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9/2020
     ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
     73   09:30-12:00 291
     74   09:30-12:00 294
     75   09:30-12:00 295
     76   09:30-12:00 296
     77   09:30-12:00 297
     78   09:30-12:00 301
     79   09:30-12:00 302
     80   09:30-12:00 307
     81   09:30-12:00 308
     82   09:30-12:00 310
     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9/2020
     ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
     83   18:00-20:30 311
     84   18:00-20:30 312
     85   18:00-20:30 313
     86   18:00-20:30 315
     87   18:00-20:30 317
     88   18:00-20:30 318
     89   18:00-20:30 320
     90   18:00-20:30 322
     91   18:00-20:30 324
     92   18:00-20:30 325


      Όσοι από τους υποψηφίους, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, δεν μπορούν την ορισμένη ώρα της συνέντευξης παρακαλώ να ενημερώσουν με email για το κόλλημά τους.
      
     Email Μεταπτυχιακού : metekpe@uom.edu.gr
      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
      Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

      ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

       

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

      ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

      (SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION)

       

       Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 24/07/2020


      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

       

      Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Επανιδρυμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ειδική Αγωγη, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (M.Sc. in Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

       

      Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 19/06/2020 μέχρι και τις 24/07/2020  τα εξής δικαιολογητικά:

      1. Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. που θα βρείτε στο τέλος της προκήρυξης
      2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
      3. Μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του  υποψηφίου
      4. Αντίγραφο βασικού πτυχίου, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
      5. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν
      6. Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
      7. Πιστοποιητικό γνώσης μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 /C1. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «πολύ καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας TOEFL και IELTS κατοχυρώνουν γλωσσομάθεια για τέσσερα (4) χρόνια μετά την ημερομηνία λήψης τους.
      8. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.
      9. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
      10. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή  α. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική  διάρκεια της ασφάλισης. β. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. γ. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει  το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. δ. Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
      11. Σε περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνωματεύσεις / πιστοποιήσεις από αρμοδίους κρατικούς φορείς).

      Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

      Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους  4.500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, εκ του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το τριάντα τοις εκατό (30%) δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

      Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ κατ’ έτος είναι 72 (με ανώτατο όριο τους 90).

      Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:

      α) πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

      β) πτυχιούχοι  άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας,

      γ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω και

      Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους όλων των προηγούμενων κατηγοριών απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1. 

      Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (με την εξαίρεση του κριτηρίου της συνέντευξης):

       

      Κριτήρια επιλογής

      Μέγιστη πίστωση μορίων

      Ο βαθμός πτυχίου

      15

      Προϋπηρεσία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή:

      1) Ειδική Αγωγή:

      Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 12 μόρια

      Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 16 μόρια

      Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 20 μόρια

      2) Γενική Αγωγή

      Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 8 μόρια

      Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 12 μόρια

      Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 16 μόρια

      Επισήμανση: Ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να αποδοθεί σε υποψήφιο αθροιστικά για γενική και ειδική αγωγή, εφόσον υπάρχει σχετική προϋπηρεσία, είναι 28.

      28

      Πτυχιακή εργασία:

      Α) Ερευνητική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 12 μόρια

      Β) Ερευνητική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 8 μόρια

      Γ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 6 Μόρια

      Δ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 4 Μόρια

      12

      Επιπλέον τίτλοι σπουδών: διδακτορικό = 10 μόρια, μεταπτυχιακό = 5 μόρια, δεύτερο πτυχίο = 3 μόρια. Δεν θα μοριοδοτούνται ταυτόχρονα και παραπάνω του ενός πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος σπουδών που παρέχει τα περισσότερα μόρια.

      10

      Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές,  πρακτικά συνεδρίων και παρουσιάσεις σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές:

      Α) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (πλήρες κείμενο) με κριτές = 11 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό τα 22 μόρια

      Β) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (πλήρες κείμενο) = 6 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό τα 12 μόρια

      Γ) Παρουσίαση σε πανελλήνιο ή διεθνές συνέδριο με κριτές = 3 μόρια για κάθε παρουσίαση, με μέγιστο αριθμό τα 6 μόρια

      Επισήμανση: Οι παραπάνω επιστημονικές δραστηριότητες/ δημοσιεύσεις να μην ταυτίζονται (π.χ. παρουσίαση σε συνέδριο και δημοσίευση της ίδιας παρουσίασης  σε πρακτικά)

      40

      Η βαθμολογία στη συνέντευξη

      25

       

      Στο δεύτερο στάδιο καλούνται για συνέντευξη, από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., οι Ν+20 επικρατέστεροι υποψήφιοι (όπου Ν ο αριθμός των εισακτέων) και εξ αυτών επιλέγονται όσοι απαιτούνται, μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των εισακτέων.

      Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στον αριθμό 2310 891605 και στο κινητό 6987400751 καθημερινά 11:00-13:00 καθώς και στο e-mail: metekpe@uom.edu.gr

      Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://uom.gr/metekpe


      Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όλα τα έγγραφα σκαναρισμένα) της  Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης στο παρακάτω email: metekpe@uom.edu.gr


      Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση :

      Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

      ΠΜΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

      Εγνατία 156, 54006, ημιώροφος, γραφείο ΙΜ7Β

      Καμία αίτηση δεν θα υποβάλλεται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του Προγράμματος.

      Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή με την ημρομηνία του email. Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά τις 24/07/2020 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.


      O Διευθυντής 
      του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


      Ιωάννης Αγαλιώτης

      Καθηγητής

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

       Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 14η/12.03.2020 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» τους επιτυχόντες: 

       ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΜΣ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
       ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία
       1 30 3.2.2020
       2 31 3.2.2020
       3 32 3.2.2020
       4 33 3.2.2020
       5 34 3.2.2020
       6 35 4.2.2020
       7 36 5.2.2020
       8 37 5.2.2020
       9 39 6.2.2020
       10 42 6.2.2020
       11 44 6.2.2020
       12 45 7.2.2020
       13 46 7.2.2020
       14 48 7.2.2020
       15 49 7.2.2020
       16 50 7.2.2020
       17 51 7.2.2020
       18 52 10.2.2020
       19 53 10.2.2020
       20 56 10.2.2020
       21 59 10.2.2020
       22 60 10.2.2020
       23 61 10.2.2020
       24 62 10.2.2020
       25 63 10.2.2020
       26 64 10.2.2020
       27 66 11.2.2020
       28 67 11.2.2020
       29 69 11.2.2020
       30 70 11.2.2020
       31 71 11.2.2020
       32 73 11.2.2020
       33 74 11.2.2020
       34 75 11.2.2020
       35 79 11.2.2020
       36 80 12.2.2020
       37 81 12.2.2020
       38 82 12.2.2020
       39 86 12.2.2020
       40 87 12.2.2020
       41 88 12.2.2020
       42 89 12.2.2020
       43 90 12.2.2020
       44 91 12.2.2020
       45 92 12.2.2020
       46 94 13.2.2020
       47 96 13.2.2020
       48 99 13.2.2020
       49 100 13.2.2020
       50 104 13.2.2020
       51 105 13.2.2020
       52 108 14.2.2020
       53 113 14.2.2020
       54 115 14.2.2020
       55 116 14.2.2020
       56 117 14.2.2020
       57 120 14.2.2020
       58 121 14.2.2020
       59 123 17.2.2020
       60 125 17.2.2020
       61 126 17.2.2020
       62 127 17.2.2020
       63 129 17.2.2020
       64 132 17.2.2020
       65 134 17.2.2020
       66 138 17.2.2020
       67 140 19.2.2020
       68 142 19.2.2020
       69 144 19.2.2020
       70 145 19.2.2020
       71 146 19.2.2020
       72 148 19.2.2020
            
       ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
       ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία
       1 40 6.2.2020
       2 130 17.2.2020
       3 141 19.2.2020
       4 122 17.2.2020
       5 135 17.2.2020
       6 106 13.2.2020


       Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

       Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
        Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση είναι αυτοί των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. (Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
         
        Οι επιτυχόντες καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, που περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιον μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
         
        Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, κατά τις ώρες που αναφέρονται στον πίνακα, δίπλα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης

        Χώρος διεξαγωγής: Γραφείο 301 (A), Κτίριο ΚΖ, 3ος Όροφος (γραφείο κ. Αγαλιώτη).

        ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία Ωρα
        ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2020
        1 30 3.2.2020 10:00-11:00
        2 31 3.2.2020 10:00-11:00
        3 32 3.2.2020 10:00-11:00
        4 33 3.2.2020 10:00-11:00
        5 34 3.2.2020 10:00-11:00
        6 35 4.2.2020 10:00-11:00
        7 36 5.2.2020 11:00-12:00
        8 37 5.2.2020 11:00-12:00
        9 39 6.2.2020 11:00-12:00
        10 40 6.2.2020 11:00-12:00
        11 42 6.2.2020 11:00-12:00
        12 44 6.2.2020 11:00-12:00
        13 45 7.2.2020 12:00-13:00
        14 46 7.2.2020 12:00-13:00
        15 48 7.2.2020 12:00-13:00
        16 49 7.2.2020 12:00-13:00
        17 50 7.2.2020 12:00-13:00
        18 51 7.2.2020 12:00-13:00
        19 52 10.2.2020 13:00-14:00
        20 53 10.2.2020 13:00-14:00
        21 56 10.2.2020 13:00-14:00
        22 59 10.2.2020 13:00-14:00
        23 60 10.2.2020 13:00-14:00
        24 61 10.2.2020 13:00-14:00
        25 62 10.2.2020 14:30-15:30
        26 63 10.2.2020 14:30-15:30
        27 64 10.2.2020 14:30-15:30
        28 66 11.2.2020 14:30-15:30
        29 67 11.2.2020 14:30-15:30
        30 69 11.2.2020 14:30-15:30
        31 70 11.2.2020 15:30-16:30
        32 71 11.2.2020 15:30-16:30
        33 73 11.2.2020 15:30-16:30
        34 74 11.2.2020 15:30-16:30
        35 75 11.2.2020 15:30-16:30
        36 76 11.2.2020 15:30-16:30
        37 79 11.2.2020 16:30-17:30
        38 80 12.2.2020 16:30-17:30
        39 81 12.2.2020 16:30-17:30
        40 82 12.2.2020 16:30-17:30
        41 86 12.2.2020 16:30-17:30
        42 87 12.2.2020 16:30-17:30
        43 88 12.2.2020 17:30-18:30
        44 89 12.2.2020 17:30-18:30
        45 90 12.2.2020 17:30-18:30
        46 91 12.2.2020 17:30-18:30
        47 92 12.2.2020 17:30-18:30
        48 94 13.2.2020 17:30-18:30
        49 96 13.2.2020 18:30-19:30
        50 98 13.2.2020 18:30-19:30
        51 99 13.2.2020 18:30-19:30
        52 100 13.2.2020 18:30-19:30
        53 104 13.2.2020 18:30-19:30
        54 105 13.2.2020 18:30-19:30
        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2/2020
        55 106 13.2.2020 12:00-13:00
        56 107 13.2.2020 12:00-13:00
        57 108 14.2.2020 12:00-13:00
        58 109 14.2.2020 12:00-13:00
        59 112 14.2.2020 12:00-13:00
        60 113 14.2.2020 12:00-13:00
        61 115 14.2.2020 13:00-14:00
        62 116 14.2.2020 13:00-14:00
        63 117 14.2.2020 13:00-14:00
        64 120 14.2.2020 13:00-14:00
        65 121 14.2.2020 13:00-14:00
        66 122 17.2.2020 13:00-14:00
        67 123 17.2.2020 14:00-15:00
        68 124 17.2.2020 14:00-15:00
        69 125 17.2.2020 14:00-15:00
        70 126 17.2.2020 14:00-15:00
        71 127 17.2.2020 14:00-15:00
        72 129 17.2.2020 14:00-15:00
        73 130 17.2.2020 15:00-16:00
        74 132 17.2.2020 15:00-16:00
        75 134 17.2.2020 15:00-16:00
        76 135 17.2.2020 15:00-16:00
        77 136 17.2.2020 15:00-16:00
        78 138 17.2.2020 15:00-16:00
        79 139 18.2.2020 16:00-17:00
        80 140 19.2.2020 16:00-17:00
        81 141 19.2.2020 16:00-17:00
        82 142 19.2.2020 16:00-17:00
        83 143 19.2.2020 16:00-17:00
        84 144 19.2.2020 16:00-17:00
        85 145 19.2.2020 17:00-18:00
        86 146 19.2.2020 17:00-18:00
        87 148 19.2.2020 17:00-18:00
        88 149 19.2.2020 17:00-18:00
        89 151 20.2.2020 17:00-18:00

         
        Όσοι από τους υποψηφίους, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στη συνέντευξη, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν συνέντευξη μέσω Skype.
        Όσοι επιθυμούν συνέντευξη μέσω Skype παρακαλούνται να ενημερώσουν με email τη γραμματεία και να προσθέσουν στη λίστα επαφών τους στο Skype τον λογαριασμό του Μεταπτυχιακού.

        Λογαριασμός Skype Μεταπτυχιακού : metekpe@uom.edu.gr

        Για την ορθή διεξαγωγή των συνεντεύξεων παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους που θα επιλέξουν να δώσουν συνέντευξη μέσω Skype.