Διδακτικό Προσωπικό


Αλετράς Βασίλειος, Καθηγητής

Μοσχίδης Οδυσσέας, Καθηγητής

Μιχαήλ Δημήτριος, Καθηγητής

Βούζας Φώτιος, Καθηγητής

Τσιότρας Γεώργιος, Καθηγητής

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Βασιλειάδης Χρήστος, Καθηγητής

Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής

Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής

Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής

Παπαθανασίου Ιάσων, Αναπλ. Καθηγητής

Δρογαλάς Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής

Καπάρης Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής

Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης, Επικ. Καθηγητής

Καλαμπόκης Ευάγγελος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΕΚΕΤΑ

Σταφυλάς Παναγιώτης, Ειδικός Καρδιολόγος-Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Καραγιάννη Ρωξάνη, Ερευνήτρια στο Κ.Ε.Π.Ε, Διδάκτωρ Οικονομικών

Πόδας Νικόλαος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων & Οργανισμών - Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Τσάτσος Αθανάσιος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Χρίστογλου Κωνσταντίνος, Υποδιοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Διδάκτωρ Χημείας

Μπογιατζίδης Παναγιώτης, Διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων