Διδακτικό Προσωπικό


Αλετράς Βασίλειος, Καθηγητής

Μιχαήλ Δημήτριος, Καθηγητής

Βούζας Φώτιος, Καθηγητής

Τσιότρας Γεώργιος, Καθηγητής

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Βασιλειάδης Χρήστος, Καθηγητής

Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής

Δρογαλάς Γεώργιος, Ανάπλ. Καθηγητής

Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής

Καλαμπόκης Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής

Σταφυλάς Παναγιώτης, Ειδικός Καρδιολόγος-Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Καραγιάννη Ρωξάνη, Ερευνήτρια στο Κ.Ε.Π.Ε, Διδάκτωρ Οικονομικών

Πόδας Νικόλαος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων & Οργανισμών - Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Τσάτσος Αθανάσιος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Χρίστογλου Κωνσταντίνος, Υποδιοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Διδάκτωρ Χημείας

Μπογιατζίδης Παναγιώτης, Διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font