Διδακτικό Προσωπικό


Αλετράς Βασίλειος, Καθηγητής

Βασιλειάδης Χρήστος, Καθηγητής

Βούζας Φώτιος, Καθηγητής

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Τσιότρας Γεώργιος, Καθηγητής

Τσιότσου Ροδούλα, Καθηγήτρια

Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Καθηγητης

Δρογαλάς Γεώργιος, Ανάπλ. Καθηγητής

Τσιρώνης Λουκάς, Ανάπλ. Καθηγητής

Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Ανάπλ. Καθηγητής

Καραγιάννη Ρωξάνη, Επίκ. Καθηγήτρια

Καλαμπόκης Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής

Μπογιατζίδης Παναγιώτης, Διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Νικολαϊδης Δημήτριος, BA, M.Ed., Ph.D. Διευθύνων Συμβουλός Embryolab

Σταφυλάς Παναγιώτης, Ειδικός Καρδιολόγος-Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Χρίστογλου Κωνσταντίνος, Υποδιοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Διδάκτωρ Χημείας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font