Διδακτικό Προσωπικό


Αλετράς Βασίλειος, Καθηγητής

Μοσχίδης Οδυσσέας, Καθηγητής

Μιχαήλ Δημήτριος, Καθηγητής

Βούζας Φώτιος, Καθηγητής

Τσιότρας Γεώργιος, Καθηγητής

Βασιλειάδης Χρήστος, Καθηγητής

Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής

Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής

Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής

Παπαθανασίου Ιάσων, Αναπλ. Καθηγητής

Δρογαλάς Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής

Καπαρης Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης, Επικ. Καθηγητής

Σταφυλάς Παναγιώτης, Ειδικός Καρδιολόγος-Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Καραγιάννη Ρωξάνη, Ερευνήτρια στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Πόδας Νικόλαος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων & Οργανισμών - Εκπαιδευτής Ενηλίκων