Ενημέρωση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(100% εξ αποστάσεως)

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενιαίου τμήματος (Νέων Πτυχιούχων/Στελεχών) του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (100% εξ αποστάσεως), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Master in Health care Management – ΜHM).

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων : έως 07/06/2024

Για περισσότερες πληροφορίες:  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: mhm@uom.edu.gr και στο τηλέφωνο  2310-891190 (κατά τις ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας Τρίτη & Πέμπτη: 14:30-17:00, Τετάρτη: 13:00 - 15:00).

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font