Γραμματεία


Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας με τη Γραμματεία (Γραφείο: ΗΘ4, 411), χρησιμοποιήστε:
  • email: mhm@uom.edu.gr
  • τηλ: 2310-891 190 Τηλεφωνική επικοινωνία κατά τις ημέρες και ώρες: Τρίτη & Πέμπτη (15:00-17:00) και Τετάρτη (13:00-15:00)

 

 

ΥπηρεσίαΤηλέφωνοFaxEmail
Γραμματεία Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας2310-891190mhm uom.edu.gr
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font