Μνημόνιο συνεργασίας του ΠΜΣ με τη Διοίκηση της 3ης Υ.Π.Ε.