Συνήγορος του Φοιτητή


Αρμοδιότητες

Ο Συνήγορος του Φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, για την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. 

 Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. 

Συνήγορος του Φοιτητή για όλους τους κύκλους σπουδών (με δυνατότητα ανανέωσης του ήδη ορισμένου Συνηγόρου κατόπιν απόφασης Συγκλήτου)

 

Άγγελος Σιφαλέρας, Καθηγητής Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

e-mail: synigoros@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font