Γραμματεία Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  • 2310 891.521
  • mhm uom.edu.gr
  • 2310 891.404

    Γραμματεία Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας