Πρόγραμμα Σπουδών


Πρόγραμμα σπουδών  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

 Α' εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1.Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (International Business)

 Ιωάννης  Χατζηδημητρίου, Καθηγητής

2.Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing)

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

3.Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση (International Financial Management) 

Φώτιος Σιώκης, Καθηγητής 
Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

4.Διεθνής Διοίκηση Λειτουργιών (Global Operations Management)

Λουκάς Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής

Μαθήματα Επιλογής:
(οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα από τα κάτωθι)

1.Ανάλυση Επιχειρησιακών Δεδομένων και Βελτιστοποίηση (Business Analytics and Optimization)

 Οδυσσέας Μοσχίδης, Καθηγητής

Ιάσων Παπαθανασίου, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Κωνσταντάρας, Επίκουρος Καθηγητής
 
 
Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής

Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής

Γεώργιος Δρογαλάς, Επίκουρος Καθηγητής

4.Διεθνής Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (International Entrepreneurship and Innovation)

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

5.Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (International Business Law)

Ιωάννης Τζιώνας, Καθηγητής

B' εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1.Διεθνής Επιχειρηματική Στρατηγική (International Business Strategy)

Ιωάννης  Χατζηδημητρίου, Καθηγητής

2.Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (International Human Resource Management)

Φώτιος Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτης Γκορέζης, Επίκουρος Καθηγητής

3.Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)

Λουκάς Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής

Μαθήματα Επιλογής:

(οι φοιτητές επιλέγουν δύο μαθήματα από τα κάτωθι)

1.Διεθνής Έρευνα Μάρκετινγκ (International Marketing Research)

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

2.Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Αναδυόμενες Αγορές (Doing Business in Emerging Markets)

Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής

3.Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-business)

Κωνσταντίνος Ταραμπάνης, Καθηγητής

4.Διαπολιτισμική Διοίκηση και Διεθνής Επιχειρηματική Ηθική (Cross Cultural and Ethical Issues in International Business)

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

5.Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management)

Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής
Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια
 

Ιωάννης  Χατζηδημητρίου, Καθηγητής
Δρ. Γεώργιος Παλταγιάν


Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Ταμπακούδης, Επίκουρος Καθηγητής
 
 
Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font