Ενημέρωση


Στις ενότητα αυτή θα ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font