Πρόγραμμα Σπουδών


  • Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα
    Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019
    • Πρόγραμμα σπουδών MIS
      Α΄εξάμηνο: 3 υποχρεωτικά μαθήματα + 1 επιλογής. Β' εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα + 2 επιλογής. Γ' εξάμηνο: εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.