Γραμματεία ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά
  • 2310 891.531
  • mle uom.edu.gr
  • 2310 891.563

    Γραμματεία ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά