Ανακοινώσεις για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020


  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
    Μελετήστε το περιεχόμενο του κειμένου
  • ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
    Το υπηρεσιακό σημείωμα αποστέλλεται προς υπογραφή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αρμόδιους διδάσκοντες από τους φοιτητές που εργάζονται ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και χρειάζεται να καταθέσουν στην υπηρεσία τους υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική".