Ιδρυτική ομάδαΙΔΡΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡOΦΟΡΙΚΗ»

 

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ιδρύθηκε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ Β´  3000/31.12.2015, επανίδρυση ΦΕΚ Β 4273/27.9.2018) με πρωτοβουλία της Καθηγήτριας  Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και των Καθηγητών Θεοχάρη Δαλακούρα και Χρήστου Μαστροκώστα, του Τμήματος Νομικής. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται  στον κοινό στόχο των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Τμημάτων για διαρκή βελτιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών τους, με γνώμονα  την καινοτομία, τη διεπιστημονικότητα, την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση  με την αγορά εργασίας. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font