Ωρολόγιο πρόγραμμα β’ εξαμήνου (Χειμερινό 2019-2020)