Πρόγραμμα Εξεταστικής


  • ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
    Το υπηρεσιακό σημείωμα αποστέλλεται προς υπογραφή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αρμόδιους διδάσκοντες από τους φοιτητές που εργάζονται ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και χρειάζεται να καταθέσουν στην υπηρεσία τους υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική".