Πρόγραμμα Εξεταστικής


  • ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
    Το υπηρεσιακό σημείωμα αποστέλλεται προς υπογραφή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αρμόδιους διδάσκοντες από τους φοιτητές που εργάζονται ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και χρειάζεται να καταθέσουν στην υπηρεσία τους υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική".
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font