Σύλλογος Αποφοίτων ΔΠΜΣ


Σύλλογος Αποφοίτων

του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
MLI Alumni

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ιδρύθηκε το 2023 από αποφοίτους και απόφοιτες του Τμήματος.
Ο Σύλλογος απευθύνεται σε αποφοίτους και απόφοιτες από όλους τους κύκλους σπουδών, με σκοπό να δημιουργηθεί μία δυνατή ομάδα και μία ισχυρή εξωστρεφής επιστημονική κοινότητα, που θα πρωταγωνιστήσει στον δημόσιο διάλογο για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος αποσκοπεί:
- στη δημιουργία μίας ισχυρής κοινότητας επιστημόνων – αποφοίτων
- στην ενίσχυση και αναγνώριση του κύρους του μεταπτυχιακού τίτλου του Δ.Π.Μ.Σ. «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
- στη διαρκή ενημέρωση, πληροφόρηση και κατάρτιση των αποφοίτων σχετικά με τα θέματα που άπτονται του αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ.
- στη συμμετοχή στον ευρύτερο επιστημονικό, νομοθετικό και κοινωνικό διάλογο
- στην καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας
- στη διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων και δράσεων ενημέρωσης, βασικής και προχωρημένης κατάρτισης
- στη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
- στην ενημέρωση των μελών για θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό
- στη συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την ενημέρωση, συμβουλή και υποστήριξη των αποφοίτων στην οργάνωση της έναρξης της σταδιοδρομίας τους και στις μετέπειτα επαγγελματικές τους δραστηριότητες
- στη σύσφιξη των σχέσεων και στη διεπιστημονική δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ.
- στη διατήρηση και ενίσχυση δεσμών με το Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- στη δημιουργία και διατήρηση επαφών με ομοειδείς συλλόγους αποφοίτων της Ελλάδας ή διεθνώς

Στις 2 Απριλίου 2023, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου
Διοικητικού Συμβουλίου, τριετούς θητείας, το οποίο συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Όλγα Τσαντήλα
Αντιπρόεδρος: Αθανασία Τυχάλα

Γενική Γραμματέας: Μαρία Ιακωβίδου
Ταμίας: Σταυρούλα Αραμπατζή
Μέλη: Μελίνα Σκόνδρα, Βάιος Ντόκας, Μαρία Αλεξανδρή
Αναπληρωματικά Μέλη: Βίκυ Σταυρουλάκη, Πάνος Διαμαντόπουλος

Εν δυνάμει μέλη του Συλλόγου είναι, αυτοδικαίως, όλοι οι απόφοιτοι και απόφοιτες του
Δ.Π.Μ.Σ. “Δίκαιο και Πληροφορική”, οποιαδήποτε στιγμή από την αποφοίτησή τους και κατόπιν αίτησης προς τον Σύλλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: dpms.pamak@gmail.com

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής μέλους εδώ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font