Πρόγραμμα Σπουδών


2.Πρόγραμμα μαθημάτων και διδακτικές μονάδες

  1. i.                    ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «Διδακτική της Μουσικής

 

 

 

Ώρες/Εβδ/Εξάμηνο

Εξάμηνο/ECTS/Semester

Μαθήματα/Courses

Αριθμ./ Numb.

Τύπος/Type[1]

Ω/Ε – H/W

1

2

3

ECTS

1

2

3

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης/Core Requirements

6

18

9

9

 

60

30

30

 

Προσεγγίσεις στη Μουσική Παιδαγωγική Έρευνα / Approaches to Music Education Research

1

Ε/L

3

3

 

14

14

 

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Μουσικής  Ι/ Special Topics in Music Education I

1

Ο/C

3

3

 

8

8

 

Σεμινάριο Ι: Διδακτική παιδικών και νεανικών μουσικών συνόλων / Children’s and youth’s music groups methods

1

Ο/C

3

3

 

8

8

 

Ειδικά Θέματα Έρευνας και Βιβλιογραφίας στην Παιδαγωγική της Μουσικής / Special Topics in Music Education Research and Bibliography

1

E/L

3

 

3

14

 

14

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Μουσικής ΙΙ / Special Topics in Music Education II

1

Ο/C

3

 

3

8

 

8

Σεμινάριο ΙΙ: Η μουσική ενάντια στον αποκλεισμό: Μουσική εκπαίδευση κι ενσωμάτωση / Seminar II: Music against exclusion: Music education and mainstreaming

1

Ο/C

3

 

3

8

 

8

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία / Master Thesis

1

 

 

30

Σύνολο/Total

7

 

90

 

 

 

 

 

 

Ii: Κατεύθυνση Μουσικοθεραπεία

 

 

Ώρες/Εβδ/Εξάμηνο

 

Μαθήματα/Courses

Αριθμ./ Numb.

Τύπος/Type[1]

Ω/Ε – H/W

1

2

3

4

ECTS

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης/Core Requirements

10

18

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Προσεγγίσεις στη Μουσικοθεραπεία I - Κλινική Άσκηση Ι  / Approaches to Music Therapy – Clinical Practice I

1

Ε/L

3

3

 

14

Θεωρίες Προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογία /Personality Theories and Psychopathology

1

Ο/C

3

3

 

8

Μέθοδοι Έρευνας / Research Methods

1

Ο/C

3

3

 

8

Προσεγγίσεις στη Μουσικοθεραπεία ΙΙ  -Κλινική Άσκηση ΙΙ / Approaches to Music Therapy II – Clinical Practice II

1

E/L

3

 

3

14

Ποιοτική έρευνα στη Μουσικοθεραπεία / Qualitative Research in Music Therapy

1

Ο/C

3

 

3

8

Ειδικά Θέματα Ψυχολογίας και Μουσικής / Special Topics in Psychology and Music

1

Σ/S

3

 

3

8

Διαδραστική Μουσικοθεραπεία Nordoff & Robbins και Θεραπεία Μέσω Τεχνών στην Ειδική Αγωγή – Κλινική Άσκηση ΙΙΙ / Interactive Music Therapy Norderff& Robbins and Art Therapy in Special Education

1

Ε/L

 

 

 

3

14

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι / Master’s Thesis I

1

 

 

 

 

16

Κλινική Άσκηση IV / Clinical Practice IV

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ /  Master’s Thesis II

1

 

 

 

 

16

Σύνολο/Total

10

120

 

 [1] A.E/P.I.=Ατομικό-Εργαστηριακό/Private Instruction, Ε/L=Εργαστηριακό/Lab, Σ/ =Σεμινάριο/Seminar, O/C=Ομαδικό/Class

 

A.E/P.I.=Ατομικό-Εργαστηριακό/Private Instruction, Ε/L=Εργαστηριακό/Lab, Σ/ =Σεμινάριο/Seminar, O/C=Ομαδικό/Class