Μουμουλίδης Μιλτιάδης
 • 2310 891.940
 • mmumulides uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ4, 401

  Μουμουλίδης Μιλτιάδης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κλαρινέτο (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: Γ΄578/15-4-2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2008 - Master in de Musiek - Erasmus Hogeschool Brussel
  • 1988 - Bachelor Degree - Antwerpen Muziekkonservatorium
  • 1986 - Diploma - University for the Arts Rotterdam
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9015)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9016)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα
  μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς
  και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των
  ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της
  ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη
  διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών.
  Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών,
  διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της
  πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά
  θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται
  και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους
  φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης
  της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.
  Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου
  και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (KAM101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (KAM105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (KAM106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ I
   (ΕΚΛ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0387)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ II
   (ΕΚΛ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0388)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ III
   (ΕΚΛ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0389)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IV
   (ΕΚΛ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0390)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ V
   (ΕΚΛ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0391)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VI
   (ΕΚΛ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0392)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VII
   (ΕΚΛ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0393)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0394)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΚΛ008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)
   (ΜΣ0154)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)
   (ΜΣ0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)
   (ΜΣ0325)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)
   (ΜΣ0426)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφσαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9253)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9254)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΜΣ0812)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΜΣ0121)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (ΜΣ0127)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη ιοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (ΜΣ9129)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων  καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ): ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΜΠΑΣΟ/ΜΙ ΥΦΕΣΗ I
   (ΕΚΛ009-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου. Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ): ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΜΠΑΣΟ/ΜΙ ΥΦΕΣΗ II
   (ΕΚΛ010-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου. Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • MUMULIDES, M. 2012. 27 score examples on Sibelius Music Software in “Antoaneta Penkova, Challenges of Violin Pedagogy” (Антоанета Пенкова - Проблеми на цигулковата педагогика), with attached CD out of different recordings (among the musicians are: Milcho Leviev, Marco Minev, Galina Stamenova, Antoaneta Penkova, Marc Toten, Miltos Mumulides and others), Hainy Publishing House, Sofia, ISBN: 978-954-9835-98-4
   • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Συνέδρια (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (247 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

    2019

    • Nanjing Poly Grand Theatre China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • Shanghai Poly Grand Theatre China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • Chongqing Shiguangnan Grand Theatre, China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • Guangxi Art Centre China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • Zhuhai Grand Theatre China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • Dongguan Yulan Grand Theatre China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • Xiamen Poly Theatre, China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • Straits Cultural Art Center Fuxhou China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • Wenzhou Grand Theatre China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26)
    • China Tour with New Philharmonic of Cologne. (Including 2 Concerts as a soloist Concertino Weber op.26) Concerts took place in Changsha Concert Hall

    2018

    • A Concert with Clarinet Students and Chamber music. June 15. (PA.MAK) Amphitheater
    • Belgium, Brussels – Trios for Violin, Clarinet and Piano with D.Blumenthal and G.Stamenova
    • Bulgaria, Sofia – Charity Concert with Chamber ensemble
    • Thessaloniki, Holocaust Memorial Concert in Amphitheater of the University of Macedonia J.Williams – Theme from Schindler’s List and Mozart Larghetto. Arr. By M.Mumulides. (Performed with a famous Violinist G.Stamenova and my students)

    2017

    • Presentation of my composition in the Gnessin Russian Academy of Music in Moscow. Including lectures about specifics of Balkan music. 2017
    • A Concert with my Students, May 29. (Amphitheater of University of Macedonia)
    • Mozart Fundraising Concert in St. Paulus. 1.10. Belgium Antwerpen Sinfonietta o.l.v. Ivo Venkov
    • D. Themelis – Prelude and Choros for Clarinet and Piano. Museum of Byzantine Culture 3.05.17
    • Mozart – Larghetto for 6 Clarinets. Macedonian Museum of Contemporary Art 1.04.17.
    • 12.05.2017. Performed my own music in Gnessin Russian Academy of Music. Moscow

    2016

    • Neujahrskonzerte 2016, with J.P.K. 9 more Concerts in Germany
    • Concert in Bremervorde German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC
    • Concert in Bremen German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC.
    • Concert in Ubach Palenberg German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC
    • Bad Kreuznach German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC.
    • Concert in Mulheim German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC
    • Concert in Daun German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC
    • Concert in Soest German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC
    • Concert in Nettetal German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC.
    • Concert in Bitburg German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC
    • Concert in Linz German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC.
    • German Tour New Year’s Program with New Philharmonic of Cologne, NPOC. 11 Concerts in: Cologne
    • A Concert with my Students, November 16. (Amphitheater of University of Macedonia)
    • Neujahrskonzerte 2016, with J.P.K. 10 Concerts in Germany
    • Haydn - Nelson Mass. In St.Paul’s. 27.03.16 life TV. Belgium
    • W.A. Mozart – Quintet. Concert in Brache. Germany 4.08.16 R. Kahn – Trio for Clarinet, Cello and Piano. Brache
    • Mozart – Clarinet Quintet K.581 in A maj. In St. Pauluskerk Antwerpen
    • Mozart Clarinet Concerto in A, with Sinfonietta. Cond. by Ivo Venkov (Belgium 2016) Link: La Traviata – Verdi, Fantasia for Clarinet and Symphony Orchestra. Performed in Linz 1.01.16. Bitburg 2.01. Remegen 3.01. Soest 4.01. Mülheim 6.01. Bad Kreuznach 7.01. Daun 8.01. Dinslaken 9.01. Ubach-Palenberg 10.01. Bremerforde 11.01.

    2015

    • A Concert with my Students, (Amphitheater of University of Macedonia)
    • Chamber Music in Grossman House. Antwerpen. Trios with Stamenova -V/n, M.Mumulides -Cl. and Blumenthal –Piano. L.van Beethoven, F.Mendelssohn, J.Brahms, D.Konstantinidis, G.Kancheli.
    • Dozenten – Konzert. M.Bruch, A.Khachaturian, A.Piazzolla. Musiktage in Brache. (Germany)
    • P. Hindemith, A. Schoenberg – Chamber music in Academy of Music in Sofia 30/09/15
    • Mozart – Clarinet Quintet. St.Paul’s Cathedral. Antwerp see the link. https://youtu.be/VNk1fxNYRQg

     Προβολή Δημοσίευσης

    • R. Muczynski, F. Mendelssohn, M. Bruch – Trios for Clarinet, Cello and Piano. Concert 22/11 Entre brume et soleil, in Geneva, Veyrier Switzerland

    2014

    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Bremen, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Ubach Palenberg, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Bad Kreuznach, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Mulheim, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Daun, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Soest, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Nettetal, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Bitburg, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • M. Mumulides – Rossiniana, Kurpinski/Rossini arr. by M.Mumulides Concertante for Cl. and Symphony Orchestra. Linz, German tour. Miltos Mumulides - Clarinet with Cologne New Philharmonic orchestra
    • 4/12 Concert with my Students of University of Macedonia
    • 25/11 Recital. Clarinet with Piano. Mumulides, Petrin
    • 18/11 Recital. Clarinet with Piano. Mumulides, Petrin
    • Recital with Piano. L.Dudas – Jazz Concerto, Sing, sing with a Swing for 2 Clarinets and P/no. arr. M. Mumulides
    • 22/07 – 31/07 Vlasti Master Classes. Concert appearances with the Students. Various music including Piazzolla for Clarinet Septet. Arr. by M.Mumulides.
    • Cole Porter, Gershwin with renowned Belgian baritone Wilfried van den Brande. Music for Voice, Violin, Clarinet and Piano. Arr. by M. Mumulides
    • 11/06 Chamber music Rinkven Golf Club. (Antwerp) Handel – Trio Sonata n.6, Schubert – Der Hirt auf dem Felsen for V/n, Cl. And Piano. arr. by M. Mumulides. Bottesini, A.Ponchielli – Trios for V/n, Cl. And Piano. Arr. by M. Mumulides
    • 6/05 Mozart - Clarinet Quintet. In St. Paulus Kerk. Antwerp. A.Vivaldi – 4 seasons for Clarinet and Str. Sextet. (Arr. by M.Mumulides) In St. Paulus Kerk. Antwerp
    • 20/04 Haydn Harmoniemesse. In St.Paulus Kerk (Antwerp)
    • 5/04 – 06/04 Concert. My own music for Solo Clarinet. In Master Classes (Kozani)

    2013

    • 1/10 – Concert in St. Paul’s Church. Beethoven Mass. Conducted by Ivo Venkov
    • 29/07 – Concert with students. Vlasti. (Clarinet Quintets and Septet)
    • 21/07 – 31/07 Master Classes in Doumbia festival in Vlasti (Kozani) and Recital
    • 21/07 Jazz Concert in Cannes (Mougin Golf Club) Mumulides – Clarinet with the New Zealand Jazz Band
    • 19/07 – 20/07 Chamber Concerts in Cannes (Mougin Golf Club) Trio with Mumulides – Clarinet, Stamenova – V/n, Venkov – Piano
    • 13/04 Chamber Music in Grossman House. Trios with Stamenova -V/n and Blumenthal -Piano Handel – Trio Sonata, Ponchielli – Divertimento, Bartok – Contrasts, Brahms – Trio. Arr. from Clarinet Quintet by M.Mumulides. Piazzolla – Adios Nonino. Schickele – Suite for three. For V/n, Cl. and P/no.

    2012

    • 28/02 Chamber music in New York USA. Mozart, Weber Clarinet Quintets with a String quartet
    • 10/02, 14/02 Symphony Project with JPK. Brahms 2ndPiano Concerto, Ravel –Tzigane, Liszt –Rhapsody n2. Concerts in Dusseldorf, Cologne and Hamburg 11/03. Life recording
    • 1/01- 8/01, 13/01, 15/01 The New Year’s Concerts. German Tour 9 Concerts. With NCOC Orchestra. Link: https://youtu.be/vJj9-91kxS8

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Symphony Project with JPK. Bizet - L’Arlesienne Suite, Link : https://youtu.be/bjBaRy7qh8Q, Lalo- Symphonie Espagnole op.21 Albeniz – Iberia, Suite for Orchestra, Rodrigo – Concerto de Aranjuez. Link: https://youtu.be/51G8nbrD9U8 In Paderborn, Cologne, Dusseldorf, Bielefeld, Bremervorde, Hamburg
    • Symphony Project with JPK. Bizet - L’Arlesienne Suite, Link : https://youtu.be/bjBaRy7qh8Q, Lalo- Symphonie Espagnole op.21 Albeniz – Iberia, Suite for Orchestra, Rodrigo – Concerto de Aranjuez. Link: https://youtu.be/51G8nbrD9U8 In Paderborn, Cologne, Dusseldorf, Bielefeld, Bremervorde, Hamburg
    • Symphony Project with JPK. Bizet - L’Arlesienne Suite, Link : https://youtu.be/bjBaRy7qh8Q, Lalo- Symphonie Espagnole op.21 Albeniz – Iberia, Suite for Orchestra, Rodrigo – Concerto de Aranjuez. Link: https://youtu.be/51G8nbrD9U8 In Paderborn, Cologne, Dusseldorf, Bielefeld, Bremervorde, Hamburg
    • Symphony Project with JPK. Bizet - L’Arlesienne Suite, Link : https://youtu.be/bjBaRy7qh8Q, Lalo- Symphonie Espagnole op.21 Albeniz – Iberia, Suite for Orchestra, Rodrigo – Concerto de Aranjuez. Link: https://youtu.be/51G8nbrD9U8 In Paderborn, Cologne, Dusseldorf, Bielefeld, Bremervorde, Hamburg
    • Symphony Project with JPK. Bizet - L’Arlesienne Suite, Link : https://youtu.be/bjBaRy7qh8Q, Lalo- Symphonie Espagnole op.21 Albeniz – Iberia, Suite for Orchestra, Rodrigo – Concerto de Aranjuez. Link: https://youtu.be/51G8nbrD9U8 In Paderborn, Cologne, Dusseldorf, Bielefeld, Bremervorde, Hamburg
    • Symphony Project with JPK. Bizet - L’Arlesienne Suite, Link : https://youtu.be/bjBaRy7qh8Q, Lalo- Symphonie Espagnole op.21 Albeniz – Iberia, Suite for Orchestra, Rodrigo – Concerto de Aranjuez. Link: https://youtu.be/51G8nbrD9U8 In Paderborn, Cologne, Dusseldorf, Bielefeld, Bremervorde, Hamburg
    • 5/11 Chamber music Concert. Glinka - Trio for Cl. Cello and Piano, Glazunov – Oriental Reverie Prokofiev – Ouverture on Juish themes for Cl. Str. Quartet and Piano (Ghent Opera House)
    • 02/01 - Dinslaken 01/01/09 - Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra (own arrangement and orchestration)
    • 2011 3/12 – 6/12 Rostropovich Festival in Bakou. Azerbaijan Tour with the Flemish Orchestra. Mahler n5, Tchaikovsky n4, Bruch Violin Concerto, Tretiakov V/n.
    • 1/12 Mahler n5, Tchaikovsky n4 Concert in Antwerp. (Royal Opera Orchestra of Antwerp)
    • 30/11 Mahler n5, Tchaikovsky n4 Concert in Ghent. (Royal Opera Orchestra of Antwerp)
    • 3/11 Chamber music Concert. Glinka - Trio for Cl. Cello and Piano, Glazunov – Oriental Reverie Prokofiev – Ouverture on Juish themes for Cl. Str. Quartet and Piano (Antwerp Opera House)
    • 27/07 Concert with students. Vlasti (Kozani)
    • 23/07 Recital in Vlasti (Kozani)
    • 20/06 Recital in Bulgaria. Music of contemporary Greek and Bulgarian Composers (Philip Koutev concert Hall in Sofia)
    • 4/06 Nuove Musiche – Schubert. In Ternat France.
    • 29/06 Nuove Musiche – Schubert Symphony n6 in C. (Puurs St. Pieterskerk)
    • 1/04 R. Strauss – Duo Concertante, Till Eulenspiegel for Quintet (Ghent Opera House) link: https://youtu.be/kWUNz5FAFuo

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 31/03 R. Strauss – Duo Concertante for Clarinet, Bassoon and Piano. Till Eulenspiegel for Quintet. (Antwerp Opera House)
    • 3/02 – 7/02, 12/02, 13/02 Symphony Project with JPK. Bizet - L’Arlesienne Suite, Link : https://youtu.be/bjBaRy7qh8Q, Lalo- Symphonie Espagnole op.21 Albeniz – Iberia, Suite for Orchestra, Rodrigo – Concerto de Aranjuez. Link: https://youtu.be/51G8nbrD9U8 In Paderborn, Cologne, Dusseldorf, Bielefeld, Bremervorde, Hamburg

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 16/01 Nuove Musici – Concert in Brussels (St. Joseph Jette)
    • 1/01 – 9/01 The New Year’s Concerts. German Tour 7 Concerts. With NCOC Orchestra.
    • Concert recital. Contemporary music day on Greek and Bulgarian Composers, for the Union of Bulgarian Composers, M. Mumulides (cl).

    2010

    • Lunch concerts in Ghent Opera – Trios for Violin, Clarinet and Piano Cl-M.Mumulides, P/no- D.Blumenthal V/n- G.Stamenova
    • Lunch concerts in Antwerp Opera – Trios for Violin, Clarinet and Piano Cl-M.Mumulides, P/no- D.Blumenthal V/n- G.Stamenova
    • Mozart Clarinet Concerto in A. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (7 performances in Spain).
    • Mozart Clarinet Concerto in A. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (7 performances in Spain).
    • Mozart Clarinet Concerto in A. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (7 performances in Spain).
    • Mozart Clarinet Concerto in A. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (7 performances in Spain).
    • Mozart Clarinet Concerto in A. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (7 performances in Spain).
    • Mozart Clarinet Concerto in A. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (7 performances in Spain).
    • Festival Internacional de Musica a Orillas del Guadalquivir (Cadiz). Mozart Clarinet Concerto. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides.
    • Mozart Clarinet Concerto in A. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (7 performances in Spain).
    • Spain/France tour. Rossini Variations, Mozart Concerto, Debussy First Rhapsody. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (31 performances).

    2009

    • 2009 Germany. Verdi – Rigoletto. Concert fantasia arr. and orchestrated by M.Mumulides For Clarinet and Symphony Orchestra. 6 concerts. With New Philharmonic of Cologne
    • 2009 Germany. Verdi – Rigoletto. Concert fantasia arr. and orchestrated by M.Mumulides For Clarinet and Symphony Orchestra. 6 concerts. With New Philharmonic of Cologne
    • 2009 Germany. Verdi – Rigoletto. Concert fantasia arr. and orchestrated by M.Mumulides For Clarinet and Symphony Orchestra. 6 concerts. With New Philharmonic of Cologne
    • 2009 Germany. Verdi – Rigoletto. Concert fantasia arr. and orchestrated by M.Mumulides For Clarinet and Symphony Orchestra. 6 concerts. With New Philharmonic of Cologne
    • Germany. Verdi – Rigoletto. Concert fantasia arr. and orchestrated by M.Mumulides For Clarinet and Symphony Orchestra. 6 concerts. With New Philharmonic of Cologne
    • 2009 Germany. Verdi – Rigoletto. Concert fantasia arr. and orchestrated by M.Mumulides For Clarinet and Symphony Orchestra. 6 concerts. With New Philharmonic of Cologne
    • 14/12 - Θεσσαλονίκη - Ατομική ακρόαση και δοκιμαστικό μάθημα, University of Macedonia
    • 12/12 - Concert in St.Paul Church. Belgian music with V/n, Cl, Tr, P/no, Perc and choir
    • 03/12 - Chamber music concert - “Trio Phoenix” American Composers program, Antwerp P.Shiekele - Serenade for three Galina Stamenova, Daniel Blumenthal, Mltos Mumulides, Link: https://youtu.be/ugIDgUqH2ks

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 01/11 - ''Trio Phoenix'' in Grossman House. Music by D.Konstantinides (1929), Menotti (1911-2007), P.Dickinson -American Trio (1985) and B.Goodman arr. By M. Mumulides
    • 17/09 - Wozzeck - Alban Berg, Antwerp Vlaamse Opera 19/09 - identical 22/09 - “ 25/09 - “ 27/09 - “ 30/09 - “ 03/10 - Wozzeck, Ghent 14/10 - “ 18/10 - “ 20/10 - “ 23/10 - A. Berg, Wozzeck. In Ghent
    • 24/08 - Recital in Villa Chemin de Burel. Cannes France
    • 22/08 - Concert in Royal Mougins Golf Club, Cannes France
    • 20/07 - 30/07 - Vlasti, Greece Festival “Dumbia” Master Class 28/07 - Recital Dumbia Greece. 30/07 Concert with my Students.
    • 26/06 - Symphonic concert, Antwerp Elizabethzaal Mahler 2 Symphony, Eliahu Inbal – conductor. Vlaamse Opera Orchestra
    • 03/06 - Chamber Music concert “Trio Phoenix” Schilde, Antwerpen
    • Concert Recital, live in Antwerp Belgium G.Gershwin – 3 Preludes, link: https://youtu.be/ccfAfufqYgM

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 06/05 - Trio for V/n, Cl and Cello Concert in St.Paul Church Vleemarkt (Antw.)
    • 19/04 - ''Trio Phoenix'' and Cello. Beethoven Septet. aar. for V/n, Cl, Cello and Piano. M. Mumulides. Concert in KNS Theater Antwerp.
    • 12/03 - Tunis Concert in Mechari Hotel. Music for V/n, Cl, Cello A. Busch -Trio, Brule5 pieces. Arr. by M. Mumulides. Etc
    • 22/02 - ''Trio Phoenix'' and Cello Beethoven Septet. aar. for V/n, Cl, Cello and Piano, By M. Mumulides. Concert for Vivian Grossman (Antwerpen)
    • Symphony tour - New Chamber Orchestra of Cologne (NCOC) 31/01 - Bremervorde 01/02 - Hamburg - Musikhalle 01/02 - Köln - Philharmonie 11/02 - Wuppertal 12/02 - Düsseldorf – Tonhalle Rossini Introduction them and Variations.
    • 11/01 - Schmallenberg Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra (program in the portfolio)
    • 10/01 - Ubach Palenberg Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra
    • 09/01 – Linz Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra
    • 04/01 – Soest Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra
    • 03/01 - Bitburg Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra
    • 01/01 - Meschede Playing Verdi - Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra (own arrangement and orchestration) with Cologne New Symphony Orchestra (6 performances)
    • G. Verdi, Rigoletto Concert Fantasia for Clarinet and Orchestra. Cologne New Philharmonic Orchestra, soloist M. Mumulides. Arrangement and orchestration by M. Mumulides (6 performances in Germany).

    2008

    • In Dialog (III) Spohr - Luc Van Hove, Septet op.24, L. Spohr - Nonet op.31, Luc Van Hove - Nonet op.31. Musical director D. Gazon, G. Callaert (pno), M. Tache (vn), M. Tooten (alt), D. Poskin (cello), C. Adriaansen (bass), A. Baerten (fl), J. Maebe (ob), M. Mumulides (cl), F. Neyens (fg), B. Cypers (cor), W. Hoonaert (tr).
    • Charity concert on 12 April 2008 in Flemish Opera House (Belgium), for Bulgarian?s abandoned children. W. A. Mozart, Clarinet Quintet KV 581, M. Mumulides (clarinet) and members of Royal Flemish Opera Orchestra.

    2004

    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr- Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Deutschland/Norwegien/Schweden tour with NCOK Mozart Clarinet Concerto, Spohr Variations on Danzi theme 35 concerts
    • Russian Tour St. Petersburg 6 concerts and recording for CD including Concert in yusupov palace Beethoven Septet, Beethoven Variations
    • Russian Tour St. Petersburg 6 concerts and recording for CD including Concert in yusupov palace Beethoven Septet, Beethoven Variations
    • Russian Tour St. Petersburg 6 concerts and recording for CD including Concert in yusupov palace Beethoven Septet, Beethoven Variations
    • Russian Tour St. Petersburg 6 concerts and recording for CD including Concert in yusupov palace Beethoven Septet, Beethoven Variations
    • Russian Tour St. Petersburg 6 concerts and recording for CD including Concert in yusupov palace Beethoven Septet, Beethoven Variations
    • Russian Tour St. Petersburg 6 concerts and recording for CD including Concert in yusupov palace

    2003

    • French Tour with NCOC, over 30 concerts M.Mumulides with New Chamber Orchestra of Cologne
    • French Tour with NCOC M.Mumulides with New Chamber Orchestra of Cologne
    • French tour with NCOC M.Mumulides with New chamber orchestra of Cologne
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts. etc - - - - -
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts. Spohr Clarinet Concerto n.3 M.Mumulides - Clarinet with Chamber orchestra of Cologne
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts. Spohr Clarinet Concerto n.3 M.Mumulides - Clarinet with Chamber orchestra of Cologne
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts. Spohr Clarinet Concerto n.3 M.Mumulides - Clarinet with Chamber orchestra of Cologne
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts. Spohr Clarinet Concerto n.3 M.Mumulides - Clarinet with Chamber orchestra of Cologne
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts. Spohr Clarinet Concerto n.3 M.Mumulides - Clarinet with Chamber orchestra of Cologne
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts. Spohr Clarinet Concerto n.3 M.Mumulides - Clarinet with Chamber orchestra of Cologne
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts. Spohr Clarinet Concerto n3 Clarinet - M.Mumulides with New chamber orchestra of Cologne
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.
    • 12 June- 07/July - 2003 Canadian Tour 23 concerts.

    2001

    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne
    • Second Australian Tour and New Zealand circa 60 concerts Performing Mozart, Spohr n3, Weber n1 Clarinet Concertos with Chamber orchestra of Cologne

    1998

    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts . Incuding concert in Sydney Opera House
    • First Australian Tour around 60 concerts including Sydney Opera House
    • April, First Australian Tour around 60 concerts

    1990 Πρώτες εκτελέσεις / Premieres

    • Trio -“Homage to Chagall“- Joseph Dorfman -World Premiere with the composer At the piano, M.Mumulides Clarinet and Mark Drobinsky Cello. (Paris 1990)
    • Σεμινάρια / Masterclasses (45 εγγραφές)

     2019

     • Σεμινάριο στο Ωδείο Κοζάνης (Ωδείο Δ.Δημόπουλος) Master Classes in Kozani. (Conservatory of D.Dimopoulos)
     • Master Class in Music Academy 8/09/19 Zhuhai, China
     • Master Class in Nanjing 15/09/19 in Art Center, China
     • University of Macedonia – Master class (Breathing, a circular breathing and Right posture), 2019

     2018

     • Σεμινάρια ''Διατήρηση, βασικές γνώσεις στην επισκευή και συναρμολόγηση του κλαρινέτου. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

     2017

     • Σεμινάρια ''Διατήρηση, βασικές γνώσεις στην επισκευή και συναρμολόγηση του κλαρινέτου. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
     • Gnessin Russian Academy of Music in Moscow Including lectures about specifics of Balkan Music.

     2016

     • Σεμινάρια ''Διατήρηση, βασικές γνώσεις στην επισκευή και συναρμολόγηση του κλαρινέτου. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
     • Internationale Musiktage in Brache (North Germany), 2016

     2015

     • Σεμινάρια ''Διατήρηση, βασικές γνώσεις στην επισκευή και συναρμολόγηση του κλαρινέτου. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
     • Internationale Musiktage in Brache (North Germany), 2015

     2014

     • Σεμινάρια ''Διατήρηση, βασικές γνώσεις στην επισκευή και συναρμολόγηση του κλαρινέτου. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
     • Master Classes in the Municipal Conservatory of Kozani, GR.
     • Master Class in the music school of Serres, Greece
      Σεμινάριο στο Μουσικό σχολείο Σερρών, 2014
     • Master Class in the Municipal Conservatory of Kozani, Greece
      Σεμινάριο στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, 2014
     • Doumbia International Music Seminars Vlasti Greece
      Δούμπεια : Διεθνή μουσικά Σεμινάρια στην Βλάστη, 2014

     2013

     • Σεμινάρια ''Διατήρηση, βασικές γνώσεις στην επισκευή και συναρμολόγηση του κλαρινέτου. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
     • Master Class in Antwerpen, Berchem Music Academy (Belgium)
     • 2007-2013 Doumbia International Music Seminars, Vlasti, Greece, clarinet master class.

     2012

     • Master Class in the University of Macedonia. (Η σωστή προσαρμογή για τα καλάμια)
     • Master Classes in Doumbia Vlasti (Kozani GR)
     • Amadeus International School of Music Vienna, clarinet master class, 2012

     2011

     • Master Classes in Doumbia Vlasti (Kozani GR)
     • Master Classes in Antwerpen, Berchem Music Academy. with Miltos Mumulides.

     2010

     • Master Classes in Doumbia Vlasti (Kozani GR)
     • University of Macedonia - Master class (Breathing, a circular breathing and right posture)

     2009

     • Master Classes in Doumbia Vlasti (Kozani GR)
     • 23/08 Master Class in Cannes, France

     2008

     • Master Classes in Doumbia Vlasti (Kozani GR)
     • NAFA (Academy of fine Arts) Singapore. Master Classes with mr. Miltos Mumulides.
     • Malaysia Sarawak Master class, 2008

     2007

     • Master Classes in the University of Macedonia
     • Master Classes in Doumbia Vlasti (Kozani GR)
     • Master class in Edessa – Conservatory, 04-2007

     2006

     • Thessaloniki, University of Macedonia Master Class (Preparation for the recital)
     • Teaching in Thessaloniki Conservatory of Toumba, 2005 / 2006
     • Thessaloniki University of Macedonia master class, 2006

     2005

     • Master Class in the University of Macedonia (Η σωστή προσαρμογή για τα καλάμια)
     • Master Classes in Thessaloniki, Conservatory of Toumba

     2004

     • Internationaler Musikworkshop mit Festival. 23-29/08/2004 in Estenfeld. Würzburg Germany.

     2002

     • Master Classes with Miltos Mumulides in Burgas. From 13/06- 20/06

     1997

     • Antwerpen De Singel - Master Class for circular breathing
     • Christchurch (New Zealand). International Master Classes for wind instruments.
     • Antwerpen De Singel - Master class for circular breathing, 1997

     1991

     • Master Class in 'De Singel Conservatoire with Miltos Mumulides. Antwerp, Belgium.
     • Δισκογραφία (51 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

      2019

      • MILTOS MUMULIDES - MOZART: Clarinet Concerto & Clarinet Quintet. (FLAC) With New Philharmonic Orchestra of Cologne Published:2019 Audio: FLAC 16bit/44.1 kHz (Tracks)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • R.Wagner: The Flying Dutchman Overture Cologne New Philharmonic in Zhuhai Opera House in China

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 1. MILTOS MUMULIDES – MOZART: Clarinet Quintet (FLAC) Published: 2019 Audio: FLAC 16 bit/44.1 kHz(Tracks) RAR Size: 269 Mb Provided to YouTube by NAXOS of America Clarinet Concerto in A Major, K. 622: Miltos Mumulides - Mozart: Die Zauberflöte Overture, Clarinet Concerto & Clarinet Quintet ℗ 2019 JPK Musik Released on: 2019-01-18 Artist: Miltos Mumulides

       Προβολή Δημοσίευσης

      2016

      2015

      • Der Zigeunerbaron: Overture New Philharmonic of Cologne

      2012

      2011

      2010

      2009

      • Tchaikovsky - Nutcracker Suite p.8 'Flower waltz Cologne New Philharmonic
      • Wozzeck - Alban Berg 09/2009 - 11/2009 Cond. Martyn. Brabbins The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT
      • Mme Butterfly - Puccini 10/2009 - 12/2009 Cond. Muhai Tang The Flemish Opera of Antwerp. Radio Recordings by BRT
      • A. Giampieri - Il Carnival di Venezia for Cl. and small Symphony Orchestra, Artist: Miltos Mumulides
      • A. Glazounov - Oriental Reverie for Clarinet and String Quartet, L. v. Beethoven - Septet op.20. St. Petersburg Chamber Orchestra, WHO 005191. CD recorded in film studio St. Petersburg. M. Mumulides (clarinet). Naxos Japan - Variations Paganini/Mumulides, Chamber Orchestra of Cologne.

      2008

      2007

      2006

      • A. Aratiunian - Trio Suite for V/n, Cl, and P/no Trio Phenix V/n- G.Stamenova Cl,-M.Mumulides P/no,- D.Blumenthal
      • Music for Clarinet, with Piano and Orchestra Clarinet - Miltos Mumulides (GR) Piano - Daniel Blumenthal (USA) New Philharmonic Orchestra of Cologne, 2006

      2005

      • B.Bartok - Contrasts for Violin,Clarinet and Piano Phenix Trio V/n-G.Stamenova Cl.-M.Mumulides P/no-D.Blumenthal
      • A.Poncielli - Il Convegno for V/n, Cl. and P/no. + cadenza. arr. by M.Mumulides. G.Stamenova - V/n M.Mumulides - Cl. D.Blumenthal - P/no
      • G.Gershwin - 3 Fragments for Clarinet and Piano. arr. by M.Mumulides. M.Mumulides - Cl. D.Blumenthal - P/no

      2004

      • A. Khatchaturian - Trio for Clarinet, Violin and Piano Recording for Bulgarian radio TV
      • Verdi Rigoletto (Arr. for Clarinet & Orchestra by Miltos Mumulides) Provided to YouTube by NAXOS of America. Concert Fantasia on Motives from Verdi's "Rigoletto" (Arr. for Clarinet & Orchestra) · The Magic of Clarinet ℗ 2019 JPK Musik Released on: 2019-05-03 Orchestra: Cologne New Philharmoic Orchestra Artist: Miltos Mumulides

      2002

      • S.Rachmaninoff - 2nd Piano Concerto in Laeiszhalle New Orchestra of Cologne

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Meistersinger - Wagner 02/2002-04/2002 Silvio Varviso The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT
      • Beethoven Septet op.20 (and chamber music from Paganini, Offenbach, Tchaikovsky, Glazunov) St. Petersburg Chamber Orchestra, WHO 005191 Recorded in film studio St. Petersburg, 2002

      2001

      • De Falla: Nights in Spanish Gardens New Philharmonic of Cologne

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Sluwe Vosje – L.Janacek 05/2001 Cond. By Friedemann LayerThe Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT
      • Salome - Strauss 01/2001 - 03/2001 Massimo Zanetti The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT

      2000

      • The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT Le Grand Macabre – G.Ligeti 10/2000 - 12/2000 Es Clarinet and Alto Saxophone Conducted by Luca Pfaff.

      1999

      • Parsifal – R.Wagner 03/1999 - 04/1999 Cond. Silvio Varviso. The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT
      • Jenufa – L.Janacek 09/1999 - 10/1999 Conducted by Friedemann Layer. The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT
      • Popular Classics” - Strauss, Gade, Mozart/Kreisler, Kurpinski. Naxos Japan. Miltos Mumulides - Clarinet Galina Stamenova - Violin Cologne New Philharmonic. Conductor: Volker Hartung JPK 205102 LC 4809. 1999.

      1998

      • ENCORE 2- JPK 005191 Jadranca Gasparovic - Cello Miltos Mumulides - Clarinet Cologne New Philharmonic. LC 04809. (Aufnahme: Evang. Kirche Honrath, Dezember 1998

      1997

      • Les liaisons dangereuses - Piet Swerts 11/1996 - 01/1997 The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT
      • I Fiamminghi Collection CD, Compilation Album. Με τον R. Werthen. Label Telarc- CD-89111 Released in 1997 etc.

      1996

      • La fanciula del West – G.Puccini 05/1996 - 07/1996 Silvio Varviso The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT
      • Tosca – G.Puccini 01/1996 - 02/1996 Silvio Varviso The Flemish Opera of Antwerp Recording for Radio by BRT
      • Mozart - Clarinet Concerto in A. KV 622. Live rec. from Kölner Philharmonie, 1996 Cologne New Philharmonic Orchestra. Miltos Mumulides - Clarinet Volker Hartung - Conductor JPK 005210

      1994

      • Richard Strauss - Till Eulenspiegel, Einmal Anders - rar. Hasenöhrl for V/n, Cl, Fg, Horn, and DB.

      1993

      1989

      • L’Ingano Felice – G. Rossini Kameropera Transparant Cond. By Dirk Vermeulen + Recording for CD.

      1985

      • Άλλα (20 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

       2019

       • In 2019 Grigoris Vasileiadis got the position as experience training in the Duisburg Symphony Orchestra. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Γρηγόρης Βασιλειάδης απόφοιτος κλαρινετίστας της τάξης του Μιλτιάδη Μουμουλίδη κάνει το Μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στη τάξη του Ralph Manno. Έπειτα από διαδικασία ακρόασης επιλέχθηκε να κάνει τη πρακτική του ως μέλος με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Duisburg.

       2018

       • Yamaha Music Foundation of Europe. Competition in Athens, Grigoris Vasileiadis 2nd price
       • Yamaha Music Foundation of Europe. Competition in Athens, Antonis Tsachtanis 1st price
       • Audition for the youth Mediterranean symphony orchestra in 2018 Grigoris Vasileiadis 1st Clarinet.
       • The students of M. Mumulides are teaching and playing in different European Orchestras And many of them are winners of International competitions in Bulgaria, Romainia, Serbia, Croatia and Greece. Among them are the students of University of Macedonia - Winners of Yamaha Music Foundation of Europe. Competition in Athens, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Αντώνιο Τσαχτάνη, φοιτητή του Τμήματος ΜΕΤ ΠΑΜΑΚ από την τάξη κλαρινέτου του κυρίου Μουμουλίδη, ο οποίος απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Yamaha Music Foundation of Europe - Υποτροφίες για κλαρινέτο 2017-18, που διεξήχθη στην Αθήνα στις 20.1.2018 και τον Γρηγόριο Βασιλειάδη απόφοιτο του Τμήματος ΜΕΤ ΠΑΜΑΚ επίσης από την τάξη κλαρινέτου του κυρίου Μουμουλίδη, ο οποίος απέσπασε την δεύτερη θέση στον ίδιο διαγωνισμό.

       2017

       • 2o International Competition of Chamber music Eufonija (Serbia) – 1st price A.Tsachtanis 2017.

       2016

       • 41st International Competition for Chamber music, Ocud Istra Croatia - 1st price A.Tsachtanis, 2016

       2015

       • Chamber music 1st price in in the university of Macedonia Grigoris Vasileiadis
       • A. Tsachtanis 2nd price of Concert performance in the University of Macedonia 2015
       • A. Tsachtanis 1st price of Chamber music in the University of Macedonia 2015

       2014

       • Concert performance 1st price in the university of Macedonia G.Vasileiadis

       2011

       • Competition in the University of Macedonia, Concert performance -2nd price Christos Papadopoulos 2011.
       • Competition in the University of Macedonia, Concert performance -1st price Dimitris Papaioakeim

       2006- 2016

       • Conducting /Διεύθυνση Studied conducting technique with Piet Jeegers in Brussels Conservatory 2007 – 2008. 2006-2007 Private studies conducting with Dragomir Nenov (renowned Bulgarian conductor and Composer. 2006-2007 Private studies conducting with Ivo Venkov II prize (I prize Dudamel) In “Gustav Mahler” Competition. Canada tour - New Chamber Orchestra of Cologne conducting and playing 12 June - 07/July - 2003 (23 concerts.) From 2006 – 2016 playing and conducting in many venues throughout Europe and Asia.

       2003- μέχρι σήμερα

       • Compositions / Συνθέσεις Those are some of the compositions: Song without words – for Violin and Piano 26. 07.19 Or for Clarinet, Cello and Piano. Balkan Impressions n.2 for Solo Clarinet. Performed in Gnessin Russian Academy of music. Moscow 12.05.2017. Christmas Song – for Voice and Piano. 2014 Perpetuo Mobile Paganini/Mumulides - for solo Clarinet 2009 (Exercise for circular breathing) Three Songs for Clarinet, Saxophone and Piano. - 2008 Bossa Nova - For two Clarinets and Piano – 2008 Or 2 Saxophones in Eb and Piano Music for Jewish Theater. Story by Tobias Schiff. Monologue by R. Vandecandelaere 2008. Thracian Impressions for solo Clarinet – 2007. Romances for Voice and Guitar Cadenzas for Violin, Clarinet and other instruments For Various Concertos and different Pieces.

       1998 - μέχρι σήμερα

       • More than 20 orchestrations for big symphony orchestra

       1998

       • For compositions/ arrangements and orchestrations. Using the latest version of the “SIBELIUS 8,” Software

       1991 - μέχρι σήμερα

       • Jazz Improvisation / Αυτοσχεδιασμός Musique Royale de la force Aérienne – Jazz Clarinet Concerto Au profit du Kiwanis Bruegel. (Brussels) Antwerpen – Painting exhibition of Korean artists, Desguinlei 90 Joining Roby Lakatos in Russian Gypsy Tunes. 8.09.2018. France, Cannes Royal Mougins – Jazz standards with the New Zeeland Jazz Band. De Muze, Jazz club in Antwerpen (Clarinet, Alto Saxophone) The music Village, Jazz Club in Brussels. (Clarinet, Saxophone) Performing with Piano Trio Jam Session with Nigel Kennedy (Germany) 12/12 - Concert in Antwerp, improvisations on Belgian music with V/n, Cl, Tr, P/no, Perc. and choir. With Orlin Tzontchev. Music for theatre, monologue. Story by Tobias Schiff in Buggenhout, Belgium. Live in Concert with Swinging Lions Big Band Estenfeld. Germany. Etc.

       1989-σήμερα

       • Περισσότερες από 100 διαφορετικές διασκευές και ενορχηστρώσεις της: Μπαρόκ, Κλασικής, Ρομαντικής, 20, 21αιώνα και της Jazz μουσικής.

       1988-2019

       • Contemporary music / Σύγχρονη μουσική Arvo Part – Fratres. Performing in Royal Concertgebouw Amsterdam (Conducted by R.Werthen) Töru Takemitsu - Visions (Conducted by R.Werthen) Dinos Constantinides – Trio n3 for V/n, Cl, P/no. Giya Kancheli – 10 Miniatures from music for film and Theatre. J. Psathas – Trio Three Island Songs for Clarinet, Cello and Piano. R. Groslot – De Tunnel for Clarinet and Piano I. Xenakis – Antikhton for symphony orchestra D. Nenov – Introduzione e Danza. for Cl. and P/no. Composed 2010 and dedicated to M. Mumulides. C. Camilleri – 4 Greek Songs for Cl. and Piano. L. Dudas – Concertante arr. by M.Mumulides. Premire in Cannes. G. Koumendakis – Forget me not for solo Clarinet 2010 D. Themelis – Prelude and Choros for Cl. and P/no composed and dedicated To M.Mumulides. 2011 Van Hove - Septet. Chamber music concerts Ghent, Antwerp 06/02/2008, 08/02/2008 Van Hove – Nonet. Performed in Flemish Opera House Of Ghent and Antwerpen. G.Ligeti and 12 composers from European Union - Concerts in Italy, UK, Switzerland, Luxemburg, Germany, France, Denmark and other. European tour 1984. Joseph Dorfman Trio -“Homage to Chagall“- World Premiere with the composer at the Piano. Written for M. Mumulides – Clarinet, Mark Drobinsky – Cello. Paris 1990. L. Berio – Sequenza for solo Clarinet. Antwerp De Singel 1986. A. Laporte - Sequenza – for solo Clarinet. 1987 Antwerp De Singel Donald Martino - A Set for Clarinet 2002 St. Martens Latem Festival. (Belgium) Denise Tolkowsky – Trio for Violin, Clarinet and Piano. Performed for VARA TV. In Holland O. Messiaen – Quatuor pour la fin du temps. (Quartet for the End of Time) V. Zaimov – Various compositions for Clarinet and Piano V. Slavin – Clarinet Concerto written for M.Mumulides, performed in Bulgaria. Andrew Webb Mitchell – Night of Sevens (China tour 2019. 10 Concerts) etc.