Μουμουλίδης Μιλτιάδης
 • 2310-891330
 • mmumulides uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ4, 401

  Μουμουλίδης Μιλτιάδης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κλαρινέτο (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: Γ΄578/15-4-2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2008 - Master in de Musiek - Erasmus Hogeschool Brussel
  • 1988 - Bachelor Degree - Antwerpen Muziekkonservatorium
  • 1986 - Diploma - University for the Arts Rotterdam
  • 1984 - Δίπλωμα – Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9015)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9016)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα
  μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς
  και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των
  ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της
  ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη
  διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών.
  Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών,
  διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της
  πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά
  θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται
  και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους
  φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης
  της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.
  Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου
  και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (KAM101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ I
   (ΕΚΛ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ I
   (ΜΣ0387)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ II
   (ΕΚΛ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ II
   (ΜΣ0388)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ III
   (ΜΣ0389)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ III
   (ΕΚΛ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IV
   (ΕΚΛ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IV
   (ΜΣ0390)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ V
   (ΜΣ0391)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ V
   (ΕΚΛ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VI
   (ΜΣ0392)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VI
   (ΕΚΛ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VII
   (ΕΚΛ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VII
   (ΜΣ0393)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VIII
   (ΜΣ0394)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΚΛ008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)
   (ΜΣ0154)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)
   (ΜΣ0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)
   (ΜΣ0325)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)
   (ΜΣ0426)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφσαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ): ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΜΠΑΣΟ/ΜΙ ΥΦΕΣΗ I
   (ΕΚΛ009-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου. Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ): ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΜΠΑΣΟ/ΜΙ ΥΦΕΣΗ II
   (ΕΚΛ010-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου. Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (85 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

   2018

   • A Concert with Clarinet Students and Chamber music. June 15. (PA.MAK) Amphitheater
   • Belgium, Brussels – Trios for Violin, Clarinet and Piano with D.Blumenthal and G.Stamenova
   • Bulgaria, Sofia – Charity Concert with Chamber ensemble
   • Thessaloniki, Holocaust Memorial Concert in Amphitheater of the University of Macedonia J.Williams – Theme from Schindler’s List and Mozart Larghetto. Arr. By M.Mumulides. (Performed with a famous Violinist G.Stamenova and my students)

   2017

   • A Concert with my Students, May 29. (Amphitheater of University of Macedonia)
   • Mozart Fundraising Concert in St. Paulus. 1.10. Belgium Antwerpen Sinfonietta o.l.v. Ivo Venkov
   • D. Themelis – Prelude and Choros for Clarinet and Piano. Museum of Byzantine Culture 3.05.17
   • Mozart – Larghetto for 6 Clarinets. Macedonian Museum of Contemporary Art 1.04.17.
   • 12.05.2017. Performed my own music in Gnessin Russian Academy of Music. Moscow

   2016

   • A Concert with my Students, November 16. (Amphitheater of University of Macedonia)
   • Neujahrskonzerte 2016, with J.P.K. 10 Concerts in Germany
   • Haydn - Nelson Mass. In St.Paul’s. 27.03.16 life TV. Belgium
   • W.A. Mozart – Quintet. Concert in Brache. Germany 4.08.16 R. Kahn – Trio for Clarinet, Cello and Piano. Brache
   • Mozart – Clarinet Quintet K.581 in A maj. In St. Pauluskerk Antwerpen
   • Mozart Clarinet Concerto in A, with Sinfonietta. Cond. by Ivo Venkov (Belgium 2016) Link: La Traviata – Verdi, Fantasia for Clarinet and Symphony Orchestra. Performed in Linz 1.01.16. Bitburg 2.01. Remegen 3.01. Soest 4.01. Mülheim 6.01. Bad Kreuznach 7.01. Daun 8.01. Dinslaken 9.01. Ubach-Palenberg 10.01. Bremerforde 11.01.

   2015

   • A Concert with my Students, (Amphitheater of University of Macedonia)
   • Chamber Music in Grossman House. Antwerpen. Trios with Stamenova -V/n, M.Mumulides -Cl. and Blumenthal –Piano. L.van Beethoven, F.Mendelssohn, J.Brahms, D.Konstantinidis, G.Kancheli.
   • Dozenten – Konzert. M.Bruch, A.Khachaturian, A.Piazzolla. Musiktage in Brache. (Germany)
   • P. Hindemith, A. Schoenberg – Chamber music in Academy of Music in Sofia 30/09/15
   • Mozart – Clarinet Quintet. St.Paul’s Cathedral. Antwerp see the link. https://youtu.be/VNk1fxNYRQg

    Προβολή Δημοσίευσης

   • R. Muczynski, F. Mendelssohn, M. Bruch – Trios for Clarinet, Cello and Piano. Concert 22/11 Entre brume et soleil, in Geneva, Veyrier Switzerland

   2014

   • 4/12 Concert with my Students of University of Macedonia
   • 25/11 Recital. Clarinet with Piano. Mumulides, Petrin
   • 18/11 Recital. Clarinet with Piano. Mumulides, Petrin
   • Recital with Piano. L.Dudas – Jazz Concerto, Sing, sing with a Swing for 2 Clarinets and P/no. arr. M. Mumulides
   • 22/07 – 31/07 Vlasti Master Classes. Concert appearances with the Students. Various music including Piazzolla for Clarinet Septet. Arr. by M.Mumulides.
   • Cole Porter, Gershwin with renowned Belgian baritone Wilfried van den Brande. Music for Voice, Violin, Clarinet and Piano. Arr. by M. Mumulides
   • 11/06 Chamber music Rinkven Golf Club. (Antwerp) Handel – Trio Sonata n.6, Schubert – Der Hirt auf dem Felsen for V/n, Cl. And Piano. arr. by M. Mumulides. Bottesini, A.Ponchielli – Trios for V/n, Cl. And Piano. Arr. by M. Mumulides
   • 6/05 Mozart - Clarinet Quintet. In St. Paulus Kerk. Antwerp. A.Vivaldi – 4 seasons for Clarinet and Str. Sextet. (Arr. by M.Mumulides) In St. Paulus Kerk. Antwerp
   • 20/04 Haydn Harmoniemesse. In St.Paulus Kerk (Antwerp)
   • 5/04 – 06/04 Concert. My own music for Solo Clarinet. In Master Classes (Kozani)

   2013

   • 1/10 – Concert in St. Paul’s Church. Beethoven Mass. Conducted by Ivo Venkov
   • 29/07 – Concert with students. Vlasti. (Clarinet Quintets and Septet)
   • 21/07 – 31/07 Master Classes in Doumbia festival in Vlasti (Kozani) and Recital
   • 21/07 Jazz Concert in Cannes (Mougin Golf Club) Mumulides – Clarinet with the New Zealand Jazz Band
   • 19/07 – 20/07 Chamber Concerts in Cannes (Mougin Golf Club) Trio with Mumulides – Clarinet, Stamenova – V/n, Venkov – Piano
   • 13/04 Chamber Music in Grossman House. Trios with Stamenova -V/n and Blumenthal -Piano Handel – Trio Sonata, Ponchielli – Divertimento, Bartok – Contrasts, Brahms – Trio. Arr. from Clarinet Quintet by M.Mumulides. Piazzolla – Adios Nonino. Schickele – Suite for three. For V/n, Cl. and P/no.

   2012

   • 28/02 Chamber music in New York USA. Mozart, Weber Clarinet Quintets with a String quartet
   • 10/02, 14/02 Symphony Project with JPK. Brahms 2ndPiano Concerto, Ravel –Tzigane, Liszt –Rhapsody n2. Concerts in Dusseldorf, Cologne and Hamburg 11/03. Life recording
   • 1/01- 8/01, 13/01, 15/01 The New Year’s Concerts. German Tour 9 Concerts. With NCOC Orchestra. Link: https://youtu.be/vJj9-91kxS8

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • 02/01 - Dinslaken 01/01/09 - Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra (own arrangement and orchestration)
   • 2011 3/12 – 6/12 Rostropovich Festival in Bakou. Azerbaijan Tour with the Flemish Orchestra. Mahler n5, Tchaikovsky n4, Bruch Violin Concerto, Tretiakov V/n.
   • 1/12 Mahler n5, Tchaikovsky n4 Concert in Antwerp. (Royal Opera Orchestra of Antwerp)
   • 30/11 Mahler n5, Tchaikovsky n4 Concert in Ghent. (Royal Opera Orchestra of Antwerp)
   • 3/11 Chamber music Concert. Glinka - Trio for Cl. Cello and Piano, Glazunov – Oriental Reverie Prokofiev – Ouverture on Juish themes for Cl. Str. Quartet and Piano (Antwerp Opera House)
   • 27/07 Concert with students. Vlasti (Kozani)
   • 23/07 Recital in Vlasti (Kozani)
   • 20/06 Recital in Bulgaria. Music of contemporary Greek and Bulgarian Composers (Philip Koutev concert Hall in Sofia)
   • 4/06 Nuove Musiche – Schubert. In Ternat France.
   • 29/06 Nuove Musiche – Schubert Symphony n6 in C. (Puurs St. Pieterskerk)
   • 1/04 R. Strauss – Duo Concertante, Till Eulenspiegel for Quintet (Ghent Opera House) link: https://youtu.be/kWUNz5FAFuo

    Προβολή Δημοσίευσης

   • 31/03 R. Strauss – Duo Concertante for Clarinet, Bassoon and Piano. Till Eulenspiegel for Quintet. (Antwerp Opera House)
   • 3/02 – 7/02, 12/02, 13/02 Symphony Project with JPK. Bizet - L’Arlesienne Suite, Link : https://youtu.be/bjBaRy7qh8Q, Lalo- Symphonie Espagnole op.21 Albeniz – Iberia, Suite for Orchestra, Rodrigo – Concerto de Aranjuez. Link: https://youtu.be/51G8nbrD9U8 In Paderborn, Cologne, Dusseldorf, Bielefeld, Bremervorde, Hamburg

    Προβολή Δημοσίευσης

   • 16/01 Nuove Musici – Concert in Brussels (St. Joseph Jette)
   • 1/01 – 9/01 The New Year’s Concerts. German Tour 7 Concerts. With NCOC Orchestra.
   • Concert recital. Contemporary music day on Greek and Bulgarian Composers, for the Union of Bulgarian Composers, M. Mumulides (cl).

   2010

   • Festival Internacional de Musica a Orillas del Guadalquivir (Cadiz). Mozart Clarinet Concerto. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides.
   • Mozart Clarinet Concerto in A. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (7 performances in Spain).
   • Spain/France tour. Rossini Variations, Mozart Concerto, Debussy First Rhapsody. Chamber Orchestra of Cologne, soloist M. Mumulides (31 performances).

   2009

   • 14/12 - Θεσσαλονίκη - Ατομική ακρόαση και δοκιμαστικό μάθημα, University of Macedonia
   • 12/12 - Concert in St.Paul Church. Belgian music with V/n, Cl, Tr, P/no, Perc and choir
   • 03/12 - Chamber music concert - “Trio Phoenix” American Composers program, Antwerp P.Shiekele - Serenade for three Galina Stamenova, Daniel Blumenthal, Mltos Mumulides, Link: https://youtu.be/ugIDgUqH2ks

    Προβολή Δημοσίευσης

   • 01/11 - ''Trio Phoenix'' in Grossman House. Music by D.Konstantinides (1929), Menotti (1911-2007), P.Dickinson -American Trio (1985) and B.Goodman arr. By M. Mumulides
   • 17/09 - Wozzeck - Alban Berg, Antwerp Vlaamse Opera 19/09 - identical 22/09 - “ 25/09 - “ 27/09 - “ 30/09 - “ 03/10 - Wozzeck, Ghent 14/10 - “ 18/10 - “ 20/10 - “ 23/10 - A. Berg, Wozzeck. In Ghent
   • 24/08 - Recital in Villa Chemin de Burel. Cannes France
   • 22/08 - Concert in Royal Mougins Golf Club, Cannes France
   • 20/07 - 30/07 - Vlasti, Greece Festival “Dumbia” Master Class 28/07 - Recital Dumbia Greece. 30/07 Concert with my Students.
   • 26/06 - Symphonic concert, Antwerp Elizabethzaal Mahler 2 Symphony, Eliahu Inbal – conductor. Vlaamse Opera Orchestra
   • 03/06 - Chamber Music concert “Trio Phoenix” Schilde, Antwerpen
   • Concert Recital, live in Antwerp Belgium G.Gershwin – 3 Preludes, link: https://youtu.be/ccfAfufqYgM

    Προβολή Δημοσίευσης

   • 06/05 - Trio for V/n, Cl and Cello Concert in St.Paul Church Vleemarkt (Antw.)
   • 19/04 - ''Trio Phoenix'' and Cello. Beethoven Septet. aar. for V/n, Cl, Cello and Piano. M. Mumulides. Concert in KNS Theater Antwerp.
   • 12/03 - Tunis Concert in Mechari Hotel. Music for V/n, Cl, Cello A. Busch -Trio, Brule5 pieces. Arr. by M. Mumulides. Etc
   • 22/02 - ''Trio Phoenix'' and Cello Beethoven Septet. aar. for V/n, Cl, Cello and Piano, By M. Mumulides. Concert for Vivian Grossman (Antwerpen)
   • Symphony tour - New Chamber Orchestra of Cologne (NCOC) 31/01 - Bremervorde 01/02 - Hamburg - Musikhalle 01/02 - Köln - Philharmonie 11/02 - Wuppertal 12/02 - Düsseldorf – Tonhalle Rossini Introduction them and Variations.
   • 11/01 - Schmallenberg Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra (program in the portfolio)
   • 10/01 - Ubach Palenberg Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra
   • 09/01 – Linz Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra
   • 04/01 – Soest Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra
   • 03/01 - Bitburg Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra
   • 01/01 - Meschede Playing Verdi - Rigoletto for Clarinet and Symphony Orchestra (own arrangement and orchestration) with Cologne New Symphony Orchestra (6 performances)
   • G. Verdi, Rigoletto Concert Fantasia for Clarinet and Orchestra. Cologne New Philharmonic Orchestra, soloist M. Mumulides. Arrangement and orchestration by M. Mumulides (6 performances in Germany).

   2008

   • In Dialog (III) Spohr - Luc Van Hove, Septet op.24, L. Spohr - Nonet op.31, Luc Van Hove - Nonet op.31. Musical director D. Gazon, G. Callaert (pno), M. Tache (vn), M. Tooten (alt), D. Poskin (cello), C. Adriaansen (bass), A. Baerten (fl), J. Maebe (ob), M. Mumulides (cl), F. Neyens (fg), B. Cypers (cor), W. Hoonaert (tr).
   • Charity concert on 12 April 2008 in Flemish Opera House (Belgium), for Bulgarian?s abandoned children. W. A. Mozart, Clarinet Quintet KV 581, M. Mumulides (clarinet) and members of Royal Flemish Opera Orchestra.

   1990 Πρώτες εκτελέσεις / Premieres

   • Trio -“Homage to Chagall“- Joseph Dorfman -World Premiere with the composer At the piano, M.Mumulides Clarinet and Mark Drobinsky Cello. (Paris 1990)
   • Σεμινάρια / Masterclasses (18 εγγραφές)

    2019

    • University of Macedonia – Master class (Breathing, a circular breathing and Right posture), 2019

    2017

    • Gnessin Russian Academy of Music in Moscow.
     Including lectures about specifics of Balkan music. 2017

    2016

    • Internationale Musiktage in Brache (North Germany), 2016

    2015

    • Internationale Musiktage in Brache (North Germany), 2015

    2014

    • Master Class in the music school of Serres, Greece
     Σεμινάριο στο Μουσικό σχολείο Σερρών, 2014
    • Master Class in the Municipal Conservatory of Kozani, Greece
     Σεμινάριο στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, 2014
    • Doumbia International Music Seminars Vlasti Greece
     Δούμπεια : Διεθνή μουσικά Σεμινάρια στην Βλάστη, 2014

    2013

    • 2007-2013 Doumbia International Music Seminars, Vlasti, Greece, clarinet master class.

    2012

    • Amadeus International School of Music Vienna, clarinet master class, 2012

    2010

    • University of Macedonia – Master class (Breathing, a circular breathing and Right posture), 2010

    2008

    • Malaysia Sarawak Master class, 2008
    • NAFA (Academy of fine Arts) Singapore. Master class Cl.- M. Mumulides, 2008

    2007

    • Master class in Edessa – Conservatory, 04-2007

    2006

    • Teaching in Thessaloniki Conservatory of Toumba, 2005 / 2006
    • Thessaloniki University of Macedonia master class, 2006

    2004

    • Internationaler Musikworkshop mit Festival 23-29/08/2004 Estenfeld, Würzburg Germany. (program in the portfolio) Performing Giampieri’s Carnival of Venice with the Concert Band.

    1997

    • Antwerpen De Singel - Master class for circular breathing, 1997
    • Christchurch (New Zealand) Master class for Clarinet, 1997
    • Δισκογραφία (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

     2011

     • Works by Greek and Bulgarian Composers Union of Bulgarian Composers. Clarinet - Miltos Mumulides Piano - Ogniana Sokolova May 2011, Philip Koutev Concert Hall.

     2010

     2009

     • A. Glazounov - Oriental Reverie for Clarinet and String Quartet, L. v. Beethoven - Septet op.20. St. Petersburg Chamber Orchestra, WHO 005191. CD recorded in film studio St. Petersburg. M. Mumulides (clarinet). Naxos Japan - Variations Paganini/Mumulides, Chamber Orchestra of Cologne.

     2006

     • Music for Clarinet, with Piano and Orchestra Clarinet - Miltos Mumulides (GR) Piano - Daniel Blumenthal (USA) New Philharmonic Orchestra of Cologne, 2006

     2002

     • Beethoven Septet op.20 (and chamber music from Paganini, Offenbach, Tchaikovsky, Glazunov) St. Petersburg Chamber Orchestra, WHO 005191 Recorded in film studio St. Petersburg, 2002

     1999

     • Popular Classics” - Strauss, Gade, Mozart/Kreisler, Kurpinski. Naxos Japan. Miltos Mumulides - Clarinet Galina Stamenova - Violin Cologne New Philharmonic. Conductor: Volker Hartung JPK 205102 LC 4809. 1999.

     1998

     • ENCORE 2- JPK 005191 Jadranca Gasparovic - Cello Miltos Mumulides - Clarinet Cologne New Philharmonic. LC 04809. (Aufnahme: Evang. Kirche Honrath, Dezember 1998

     1996

     • Mozart - Clarinet Concerto in A. KV 622. Live rec. from Kölner Philharmonie, 1996 Cologne New Philharmonic Orchestra. Miltos Mumulides - Clarinet Volker Hartung - Conductor JPK 005210

     1993

     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2017

      • 2o International Competition of Chamber music Eufonija (Serbia) – 1st price A.Tsachtanis 2017.
      • The students of M. Mumulides are teaching and playing in different European Orchestras And many of them are winners of International competitions in Bulgaria, Romainia, Serbia, Croatia and Greece. Among them are the students of University of Macedonia - Yamaha Music Foundation of Europe. Competition in Athens, both of my students – Antonis Tsachtanis1stprice, Grigoris Vasileiadis 2ndpricein 2017.
       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Αντώνιο Τσαχτάνη, φοιτητή του Τμήματος ΜΕΤ ΠΑΜΑΚ από την τάξη κλαρινέτου του κυρίου Μουμουλίδη, ο οποίος απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Yamaha Music Foundation of Europe - Υποτροφίες για κλαρινέτο 2017-18, που διεξήχθη στην Αθήνα στις 20.1.2018 και τον Γρηγόριο Βασιλειάδη απόφοιτο του Τμήματος ΜΕΤ ΠΑΜΑΚ επίσης από την τάξη κλαρινέτου του κυρίου Μουμουλίδη, ο οποίος απέσπασε την δεύτερη θέση στον ίδιο διαγωνισμό.

      2016

      • 41st International Competition for Chamber music, Ocud Istra Croatia - 1st price A.Tsachtanis, 2016

      2015

      • A. Tsachtanis 2ndprice Chamber music 2015 and Concert performance 2ndprice
      • Concert performance 1st price G.Vasileiadis 2014 and chamber music 1st price in 2015.

      2011

      • Competition of University of Macedonia, Concert performance -1stprice Dimitris Papaioakeim, 2ndprice Christos Papadopoulos 2011.