Νικολαΐδου Μαρία
  • 2310 891.531
  • mnikolaidou uom.edu.gr

    Νικολαΐδου Μαρία

    Γραμματεία ΔΠΜΣ Οικονομικών Επιστημών

    Γραμματεία (Γραμματεία ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά)
    Γραμματεία (Γραμματεία ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά)