Εσωτερική αξιολόγηση


  

    Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα)

    Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (Έδεσσα)