Ερωτήσεις


  • Το ατομικό απογραφικό κάθε πότε συμπληρώνεται από τους διδάσκοντες;
  • Το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος κάθε πότε συμπληρώνεται από τους διδάσκοντες;
  • Στον τελευταίο πίνακα του απογραφικού δελτίου εξαμηνιαίου μαθήματος ζητείται να συμπληρωθεί η κατανομή βαθμολογίας. Πως μπορούμε να έχουμε αυτά τα στοιχεία;
  • Όταν το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες με συνδιδασκαλία πόσες φορές θα συμπληρωθεί το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος;
  • Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του κάθε Τμήματος κάθε πότε συμπληρώνεται;
Το ατομικό απογραφικό συμπληρώνεται μία φορά το χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου.
Το απογραφικό δελτίο μαθήματος συμπληρώνεται για κάθε μάθημα στο τέλος του εξαμήνου, που έχει διδαχθεί το μάθημα αυτό
Τα στοιχεία αυτά (πίνακα ΙV.2) μπορούν να αντληθούν αυτόματα από την εφαρμογή Hercules (πληροφορίες για την εφαρμογή μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων).  Ο πίνακας θα πρέπει να ξεκινά με τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (σύνολο πέντε ακαδημαϊκά έτη).
Το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος συμπληρώνεται μία μόνο φορά, με τη συνεργασία και των δύο διδασκόντων.
Συμπληρώνεται κάθε τέσσερα έτη.