Μέλη


Σύνθεση ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(Απόφαση Συγκλήτου αρ. 4/17-10-2018)

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ

Καθηγητής Κυρκιλής Δημήτριος, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

Μέλη ΜΟΔΙΠ

Καρπέτης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

(σε αντικατάσταση μέλους σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 01/09-09-2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Καλλιμοπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

(σε αντικατάσταση μέλους, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 06/13-11-2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Παιδή Ρεβέκκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Σακελλαρίου Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Σαμαράς Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

(σε αντικατάσταση μέλους, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 13/10-02-2021 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Μέλη ΜΟΔΙΠ – Εκπρόσωποι λοιπών κατηγοριών προσωπικού

Δημητριάδου Δέσποινα, ΕΕΠ, Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ζωντανός Κωνσταντίνος, ΕΔΙΠ, Εκπρόσωπος μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Υπατία Κωνσταντινίδου, ΕΤΕΠ, Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

(σε αντικατάσταση μέλους, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 22/14.5.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

 

Σύνθεση ΟΜΕΑ Τμημάτων

ΟΜΕΑ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 1. Βαρελάς Ερωτόκριτος, Καθηγητής
 2. Κωνσταντάτος Χρήστος, Καθηγητής
 3. Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Καθηγητής
 4. Κροσνίδης Λάζαρος, εκπρόσωπος φοιτητών
ΟΜΕΑ Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 1. Σαρρή Αικατερίνη, Καθηγήτρια
 2. Σιδέρη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 3. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΟΜΕΑ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 1. Ανδρονικίδης Ανδρέας, Καθηγητής
 2. Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής
 3. Κάτου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Γρούγιου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 5. Καπάρης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 6. Ταμπακούδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 7. Μόσχος Αλέξανδρος, εκπρόσωπος φοιτητών
ΟΜΕΑ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 1. Γκίνογλου Δημήτριος, Καθηγητής
 2. Νεγκάκης Χρήστος, Καθηγητής
 3. Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής
 4. Παπαναστασίου Ιωάννης, Καθηγητής
 5. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Κοθρή Μαριλένα, εκπρόσωπος φοιτητών
ΟΜΕΑ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 1. Κασκάλης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Αμπατζόγλου Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Δασίλας Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής
 4. Ματσαρίδης Ευστάθιος, εκπρόσωπος φοιτητών
ΟΜΕΑ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 1. Νίκας Χρήστος, Καθηγητής
 2. Κουτσουπιάς Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Δεργιαδές Θεολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
 4. Μπουτσιούκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΟΜΕΑ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 1. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 2. Πλατσίδου Μαρία, Καθηγητής
 3. Φαχαντίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. Γιαννούλη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΟΜΕΑ Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
 1. Κυριακάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Παπανδρέου Έλενα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. Καθαρίου Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 4. Ζγούρας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 5. Λάιος Αθανάσιος, μέλος ΕΕΠ
 6. Παπαλάμπρου Ιωσηφίνα, εκπρόσωπος φοιτητών