Μέλη ΜΟΔΙΠ


ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Απόφαση Συγκλήτου αρ. 4/17-10-2018)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Κυρκιλής Δημήτριος

Αντιπρύτανης

Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

 

ΜΕΛΗ

 

Καρπέτης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

(σε αντικατάσταση μέλους σύμφωνα με απόφαση

της υπ’αριθμ.01/09-09-2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Καρτασίδου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

(σε αντικατάσταση μέλους, σύμφωνα με απόφαση

της υπ’ αριθμ. 21/17-05-2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Καλλιμοπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

(σε αντικατάσταση μέλους, σύμφωνα με απόφαση

της υπ’ αριθμ. 06/13-11-2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Παιδή Ρεβέκκα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣακελλαρίουΗλίας, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Δημητριάδου Δέσποινα, ΕΕΠ

Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ζωντανός Κωνσταντίνος, ΕΔΙΠ

Εκπρόσωπος μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Υπατία Κωνσταντινίδου, ΕΤΕΠ

Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

(σε αντικατάσταση μέλους, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 22/14.5.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)