ΟΜΕΑ Τμημάτων


Σύμφωνα με τον ν. 3374/2005, άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3848/2010, άρθρο 38, οι ακαδημαϊκές μονάδες (Σχολές ή Τμήματα) που υποβάλλονται σε αξιολόγηση ορίζουν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), οι οποίες συγκροτούνται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά προτεραιότητα, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜΕΑ συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών, που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησής τους. Η ΟΜΕΑ έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος και μέσω αυτής στην ΕΘΑΑΕ.

ΟΜΕΑ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 1. Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής
 2. Παντελίδης Θεολόγος, Καθηγητής
 3. Φουντάς Στυλιανός, Καθηγητής
ΟΜΕΑ Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 1. Σαρρή Αικατερίνη, Καθηγήτρια
 2. Σιδέρη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 3. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΟΜΕΑ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 1. Τσιότσιου Ροδούλα, Καθηγήτρια
 2. Κάτου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. Γρούγιου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 4. Καλαμπόκης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
 5. Καπάρης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 6. Ταμπακούδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 7. Κουρδούμπαλου Σταυρούλα, Λέκτορας
ΟΜΕΑ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 1. Γκίνογλου Δημήτριος, Καθηγητής
 2. Νεγκάκης Χρήστος, Καθηγητής
 3. Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής
 4. Παπαναστασίου Ιωάννης, Καθηγητής
 5. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Κοθρή Μαριλένα, εκπρόσωπος φοιτητών
ΟΜΕΑ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 1. Κασκάλης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Αμπατζόγλου Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Δασίλας Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής
 4. Ματσαρίδης Ευστάθιος, εκπρόσωπος φοιτητών
ΟΜΕΑ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 1. Νίκας Χρήστος, Καθηγητής
 2. Κουτσουπιάς Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Μπουτσιούκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 4. Σκεύας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
ΟΜΕΑ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 1. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 2. Πλατσίδου Μαρία, Καθηγητής
 3. Καρτασίδου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Παπαβασιλείου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 5. Συτζιούκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΟΜΕΑ Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
 1. Κυριακάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Παπανδρέου Έλενα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. Καθαρίου Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 4. Ζγούρας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 5. Λάιος Αθανάσιος, μέλος ΕΕΠ
 6. Παπαλάμπρου Ιωσηφίνα, εκπρόσωπος φοιτητών
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font