Πληροφοριακά συστήματα


  

  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ
  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font