Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση


Σας καλωσορίζουμε στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση, με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαικό έτος 2015-16. Το Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση δημιουργήθηκε για να καλύψει πολύχρονες ανάγκες των Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Ανάγκες σε εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία πάνω στα ιδιάζοντα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και στις απαιτήσεις για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Με τις γνώσεις και τεχνικές που θα αποκομίσουν οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα είναι σε θέση να προωθήσουν τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών στους οποίους απασχολούνται.

Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Στόχοι του προγράμματος

  • H εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της γνώσης στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης και η ανάπτυξη στελεχών ικανών: (α) να προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής εσωτερικής λειτουργίας συμβάλλοντας στην βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα, (β) να συνδράμουν στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της, στην πράξη.

  • H επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα μάνατζμεντ, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα.

  • Η κεντρική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ' αυτή τη φιλοσοφία οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, επιχειρηματικά παίγνια (business games), προσομοιώσεις κ.ά.

Τελευταία Νέα